Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för

  • VA-försörjning,
  • gator,
  • vägar,
  • hamn (Mariestads kommun),
  • allmän platsmark,
  • trafikfrågor

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Ledamöter

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har  7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Bengt Sjöberg

Sven-Inge Eriksson

Förste vice ordförande
Eric Mellberg

Erland Gustavsson

Andre vice ordförande
Sven-Inge Eriksson

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Bengt Sjöberg
Ordförande

M

bengt.sjoberg@toreboda.se

Eric Mellberg
Vice ordförande

M

eric.mellberg@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson
Andre vice ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Sven Karlsson

M

sven.karlsson@mariestad.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Johan Magnusson

M

johan.magnusson@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Linda Fröberg

S

Linda.froberg@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Sven Ståhlberg

M

sven.stahlberg@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Stefan Nilsson

S

stefan.nilsson@toreboda.se

Gustav Svensson

SD

gustav.svensson@toreboda.se

Linda Fredberg

M

linda.fredberg@gullspang.se

Carina Gullberg

S

carina.gullberg@gullspang.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Börje Andersson

M

borje.andersson@mariestad.se

Alexander Svensson

KD

alexander.svensson@mariestad.se

Marcus Appell

M

marcus.appell@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Jörgen Svenborger

S

jorgen.svenborger@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Kristine Adolfsson

M

kristine.adolfsson@toreboda.se

Mats Engdahl

M

mats.engdahl@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Ann-Charlott Karlsson

S

ann-charlott.karlsson@toreboda.se

Marcus Johnson

L

marcus.johnson@toreboda.se

Patrik Holmberg

M

patrik.holmberg@gullspang.se

Albin Holmberg

M

albin.holmberg@gullspang.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.seOrdinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Bengt Sjöberg
Ordförande

M

bengt.sjoberg@toreboda.se

Eric Mellberg
Vice ordförande

M

eric.mellberg@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson
Andre vice ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se


Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Sven Ståhlberg

M

sven.stahlberg@toreboda.se

Carina Gullberg

S

carina.gullberg@gullspang.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Stefan Nilsson

S

stefan.nilsson@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

E-post: Infobrevlåda tekniska nämnden

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad