Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för

  • VA-försörjning,
  • gator,
  • vägar,
  • hamn (Mariestads kommun),
  • allmän platsmark,
  • trafikfrågor och
  • geodataverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Ledamöter

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har  7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Sven-Inge Eriksson

Sven-Inge Eriksson

Förste vice ordförande
Erland Gustavsson

Erland Gustavsson

Andre vice ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven Karlsson

M

sven.karlsson@mariestad.se

Lars Karlsson

M

lars.a.karlsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Maria Cardell

M

maria.cardell@mariestad.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Viktor Bergström

L

viktor.bergstrom@mariestad.se

Emil Gullbrantz

C

emil.gullbrantz@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Thomas Forsell

S

thomas.forsell@mariestad.se

Björn Lagerkvist

M

bjorn.lagerqvist@toreboda.se

Bengt Skagerstam

C

bengt.skagerstam@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

C

roland.hjalmarsson@toreboda.se

Ulf Andersson

S

ulf.andersson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Kristoffer Alexandersson

S

kristoffer.alexandersson@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Vakant

MOrdinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
Ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson
Vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se


Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestd.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad