Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för

  • VA-försörjning,
  • gator,
  • vägar,
  • hamn (Mariestads kommun),
  • allmän platsmark,
  • trafikfrågor och
  • geodataverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Ledamöter

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har  7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Sven-Inge Eriksson

Sven-Inge Eriksson

Förste vice ordförande

Erland Gustavsson

Andre vice ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se


Vice ordförandeSuzanne Michaelsen Gunnarsson
Andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven Karlsson

M

sven.karlsson@mariestad.se

Lars Karlsson

M

lars.a.karlsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Maria Cardell

M

maria.cardell@mariestad.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Viktor Bergström

L

viktor.bergstrom@mariestad.se

Emil Gullbrantz

C

emil.gullbrantz@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Thomas Forsell

S

thomas.forsell@mariestad.se

Björn Lagerkvist

M

bjorn.lagerqvist@toreboda.se

Bengt Skagerstam

C

bengt.skagerstam@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

C

roland.hjalmarsson@toreboda.se

Ulf Andersson

S

ulf.andersson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Kristoffer Alexandersson

S

kristoffer.alexandersson@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Vakant

MOrdinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Sven-Inge Eriksson
Ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se


Vice ordförandeSuzanne Michaelsen Gunnarsson
Andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se


Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestd.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad