Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Rebecka Tropp
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 46
E-post: Rebecka Tropp

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Marcus Johansson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Marcus Johansson

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Jessica Green
Nämndsekreterare
Äldre-och omsorgsnämnden
Telefon: 0501-75 50 57
E-post: Jessica Green

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige