Relaterad information

Kontakt

Malena Lundberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malena Lundberg

Daniel Bohman
Utredare/sekreterare
Kultur- och fritidsberedning
Telefon: 0501-75 50 51
E-post: Daniel Bohman

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Marcus Johansson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Marcus Johansson

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Jessica Green
Nämndsekreterare
Äldre-och omsorgsnämnden
Telefon: 0501-75 50 57
E-post: Jessica Green

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige