Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
kultur- och fritidsberedning
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Helena Andersson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Helena Andersson

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige