Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll