Nämndernas sammanträdesdagar 2024

Här finns datum för nämndernas beslutade sammanträdesdagar år 2024.

Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning, där även utskotten ingår, så kan du kontakta enheten för demokratistöd.

Kommunstyrelsen

22 januari
19 februari
18 mars
22 april
20 maj
10 juni
19 augusti
23 september
21 oktober
18 november
9 december

Miljö- och byggnadsnämnden

30 januari
19 mars
30 april
21 maj
18 juni
20 augusti
15 oktober
26 november
17 december

Socialnämnden

15 januari
12 februari
11 mars
8 april
20 maj
17 juni
16 september
7 oktober
11 november
9 december

Tekniska nämnden

23 januari
20 februari
12 mars
23 april
28 maj
11 juni
10 september
22 oktober
12 november
10 december

Utbildningsnämnden

23 januari
20 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni
17 september
22 oktober
19 november
17 december

Äldre- och omsorgsnämnden

16 januari
13 februari
12 mars
9 april
7 maj
4 juni
10 september
8 oktober
12 november
10 december

Överförmyndarnämnd

6 februari
14 maj
24 september
26 november

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Enheten för demokratistöd
E-post: info@mariestad.se