Sjötorps badplats

Barn som leker på stranden, stenpir går ut till vänster i vattnet

Inne i Sjötorp samhälle finns en badstrand vid båtklubbens lokaler. Stranden är lättillgänglig och barnvänlig.

Typ av badplats

Mindre sandstrand.

Service på badstranden

Nedan listas vilken service som finns på och i anslutning till badplatsen.

Servicetyp

Omklädningsrum

Nej

Dusch

Nej

Toaletter

Finns i gästhamnen

Grillplats

Nej

Lekplats

Finns i gästhamnen

Handikappramp

Nej

Mat

Kiosk, minilivs och restaurang finns i i nära anslutning i Sjötorp gästhamn och samhälle

Hundbad

Nej

Skötsel

Kommunal skötsel


Här ligger badplatsen

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Länkar

Kontakt, felanmälan, e-förslag

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden