Badvatten

Att bada är för det mesta riktigt härligt. Men du kan bli sjuk ifall vattnet inte håller tillräckligt bra kvalitet. Det gäller både strandbad och bassängbad. Det är inte bara bakterier i vattnet som kan ge besvär. I sjöar och vattendrag kan det även finnas alger och vattenloppor som kan få konsekvenser för hälsan efter man har badat.

Strandbad

Mariestads kommun har beslutat att vissa badplatser ska vara allmänna. Det ska kontinuerligt tas prover på badvattnet på dessa platser. Under badsäsongen ska provtagning ske var fjortonde dag. Badsäsongen i våra vatten är 21 juni till 20 augusti. Vattnets kvalitet kontrolleras avseende vattnets bakteriehalt, pH värde och vattentemperatur. Dessutom görs en bedömning av vattnets grumlighet och algförekomst. Resultatet från bakteriehalten från badvattenproverna kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om vattnet inte är tjänligt tas ett omprov. Resultatet från provtagningen vid strandbaden kan ses på Badplatsen, se länk.

Vattenproverna visar bara hur vattenkvaliteten är just när provet tas. Det kan snabbt bli sämre exempelvis av ändrade vindriktningar, varmare väder och om det är mycket fåglar.

Särskilt mindre barn som får kallsupar kan bli utsatta. Du som förälder behöver veta att vattenkvaliteten kanske inte alltid är den bästa vid vattenbrynet där de minsta barnen oftast vistas.

Mer om alger och vattenloppor kan du läsa om under dessa sidor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Badplatsen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om strandbad Länk till annan webbplats.

Algblomning

Vattenloppor