Föreningar

Mariestads kommun har ett mycket aktivt föreningsliv.

I Mariestads kommun finns ca 200 föreningar med verksamhet inom bland annat idrott, kultur och fritid. Föreningslivet vänder sig till människor i alla åldrar.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anette Persson
Fritidsassistent
Telefon: 0501-75 50 28
måndag till fredag
klockan 8.30-11.00
E-post: Fritidskontorets infobrevlåda

Strategiska
föreningsfrågor

Tomas Ekström
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen