Fältfritidsledare

Fältfritidsledarna arbetar där barn och ungdomar träffas. Det kan vara på skolor, fritidsgårdar, föreningar men också på platser där vuxennärvaron är mindre eller där det i perioder helt saknas vuxna förebilder.

Fältfritidsledarnas arbetar med förebyggande verksamhet och för att skapa goda relationer med barn och ungdomar. Fältfritidsledarna medverkar till att förhindra brottslighet och skadegörelse och ingår i olika kontaktnät som rör barn och ungdomars situation i samhället.

I det förebyggande arbetet skapar fältfritidsledarna även relationer med ungdomar som befinner sig i riskgrupp eller kan komma att ingå i en riskgrupp i framtiden. Syftet med detta är att de skall ha trygga vuxna att vända sig till som kan underlätta för dem att göra rätt val i livet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Robert Werner
Fältfritidsledare
Telefon: 0501-75 54 34
E-post: Robert Werner

Fredrik Björk
Telefon:0501- 75 54 35
E-post: Fredrik Björk

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen