Parker och grönområden

Skylt på gräsmatta i Esplanaden foto: Stefan Svensson

Mariestad har 90 hektar park- och naturmark. Inne i Mariestad finns fyra större parker samt ett 70-tal mindre parker och i varje kransort finns ett par mindre grönområden.

Parker och grönområden fyller en viktig social funktion och erbjuder därför attraktioner för alla åldrar. Varje sommar anläggs vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer i centrala Mariestad. Allt för att skapa en positiv vardag och spännande möten. I Mariestad finns också naturen in på knuten. Skogar, betesmarker, promenadstråk och inte minst stadens stränder lockar mängder av människor som vill få motion, sol och frisk luft.

Samverkan med Göteborgs universitet

Sedan några år tillbaka samverkar vi med Göteborgs Universitet genom att parkarbetare och studenter tillsammans planterar, restaurerar och utvecklar en del av våra grönområden. Det är vår förhoppning att kunna skapa vackra, rofyllda och rekreativa rum för vila och upplevelser åt våra invånare och besökare.

Grönprogram

Under Relaterad information här på sidan finns Grönprogrammets två delar att ladda ner. Programmet är från 2009 och visar våra parker och grönområden och hur de är tänkta att utvecklas.

Lekplatser

Det finns ett flertal lekplatser runt om i Mariestad som kommunen ansvarar för. I Lekplatsprogrammet kan du ta del av hur kommunen jobbar med dessa lekplatser, åtgärder och prioriteringar. Lekplatsprogrammet hittar du under Relaterad information här på sidan.

Allemansrätt

Allemansrätt är en lag vi har i  Sverige som ger alla människor att röra sig över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets sida. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Nedtagning av träd

Information om hur du går till väga för att ansöka om att få ett träd nedtaget, se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: