Utställningar

Olika äldre föremål i glasmonter.

Basutställningar

Museet har basutställningar, en i Stallet om Mariestads historia och en i Bodlängan om stadens industriella utveckling.

I Stallet visas en utställning som med hjälp av historiska föremål visar vi Mariestads framväxt från förhistorisk tid fram till 1900-talets början, bygdens utveckling, formandet av administrationsstaden och residensstaden.
I Stallet hittar du även museibutiken, våra tillfälliga utställningar och du kan här sitta ner och bläddra i lokalhistorisk litteratur, som även finns till försäljning.

I Bodlängan presenteras stadens industriella utveckling. En betoning görs på Unicaboxen som är en av stadens, genom tiderna, mest kända industriprodukt. I Bodlängan visas också Katrinefors bruks äldsta pappersmaskin från 1872 och andra lokala företag så som Mariestads bryggeri, Nike, Klings Glass, Electrolux och Klippås Frisersalong.

Externa museibyggnader

Vadsbo museum ansvarar även över Leksbergs skolmuseum som är inrymt i den gamla klockarebostaden från år 1816 vid Leksbergs backe, nedanför Leksbergs kyrka, cirka 3 kilometer söder om Mariestad. Byggnaden iordningsställdes 1992 och visar hur en skolsal, lärarbostad och sockenstuga såg ut omkring år 1900.

Även husen i Alhagen ingår i museets samling. Det finns två hus det ena är "Böckersbodastugan", ursprungligen från 1700-talet, som flyttades till Alhagen från Böckersboda 1940 och "Kajsas stuga", en mindre stuga med torvtak, som flyttades hit från Björsäter i början av seklet.

Bokning för att se någon av dessa byggnader sker genom vår museipedagog, Jakob Öster.

Tillfälliga utställningar


Skapa Historia Torsö

Pågår till 20 oktober

Vy ovanifrån på del av Torsö vid Vänern,

Foto: Ingemar Carlström

Välkommen att se resultatet av Torsös största fotoprojekt. Torsöborna skapar historia för kommande generationer genom att berätta vad Torsö betyder, hur de lever och vilka drömmar och förväntningar de har på framtiden. Svaren präglas av den pågående pandemin.

Fotograf Ingemar Carlström, Torsö, har tagit initiativet att skapa framtidens historia genom projektet Skapa historia Torsö. Ett fotoprojekt som berättar för kommande generationer om hur vi lever nu, vad vi tänker om platsen där vi bor och är. Och våra drömmar och förväntningar på framtiden.

Hösten 2020, mitt i pandemin, bjöds allmänheten in till Torsögården på Torsö för att bli fotograferade i en porträttstudio. Samtidigt fick de svara på tre frågor:
Vad är viktigt för dig just nu? Vad betyder Torsö för dig? Vilka framtidsdrömmar har du?

Välkommen att se resultatet på Vadsbo Museum Mariestad, start lördag 25 september klockan 10.00-15.00 med invigning klockan 12.00. Söndag 26 september klockan 10.00-15.00. Därefter under museets öppettider fram till och med onsdag 20 oktober.

Projektet Skapa historia drivs av Forum Torsögården som projektägare med fotograf Ingemar Carlström, Torsö som projektledare. I samarbete med Vadsbo Museum Mariestad och Mariestads Bildarkiv. Med stöd från John Hedins Stiftelse Mariestad och Grevillis Fond Mariestad.

Kommande

Mer info kommer...

Mobila utställningar

Vi erbjuder möjligheten att på extern plats visa upp museiföremål i enskilda montrar i olika varierande teman framtagna av museet. Är ni intresserade av att låna våra mobila utställningar i er verksamhet, exempelvis på en skola eller äldreboende, finns möjligheten att boka detta. Glasmontrarna är cirka 120*70 cm och 100 cm höga.
Museet ansvarar för utkörning och hämtning. Vi kommer gärna ut till er verksamhet och berätta om utställningen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Vadsbo museum
Telefon: 0501-75 58 30
E-post: Museets infobrevlåda

Adress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

För mer information eller bokning:
Telefon: 0501-75 58 3s
E-post: Jakob Öster

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen