Utställningar

Olika äldre föremål i glasmonter.

Basutställningar

Museet har basutställningar, en i Stallet om Mariestads historia och en i Bodlängan om stadens industriella utveckling.

I Stallet visas en utställning som med hjälp av historiska föremål visar vi Mariestads framväxt från förhistorisk tid fram till 1900-talets början, bygdens utveckling, formandet av administrationsstaden och residensstaden.
I Stallet hittar du även museibutiken, våra tillfälliga utställningar och du kan här sitta ner och bläddra i lokalhistorisk litteratur, som även finns till försäljning.

I Bodlängan presenteras stadens industriella utveckling. En betoning görs på Unicaboxen som är en av stadens, genom tiderna, mest kända industriprodukt. I Bodlängan visas också Katrinefors bruks äldsta pappersmaskin från 1872 och andra lokala företag så som Mariestads bryggeri, Nike, Klings Glass, Electrolux och Klippås Frisersalong.

Externa museibyggnader

Vadsbo museum ansvarar även över Leksbergs skolmuseum som är inrymt i den gamla klockarebostaden från år 1816 vid Leksbergs backe, nedanför Leksbergs kyrka, cirka 3 kilometer söder om Mariestad. Byggnaden iordningsställdes 1992 och visar hur en skolsal, lärarbostad och sockenstuga såg ut omkring år 1900.

Även husen i Alhagen ingår i museets samling. Det finns två hus det ena är "Böckersbodastugan", ursprungligen från 1700-talet, som flyttades till Alhagen från Böckersboda 1940 och "Kajsas stuga", en mindre stuga med torvtak, som flyttades hit från Björsäter i början av seklet.

Bokning för att se någon av dessa byggnader sker genom vår museipedagog, Jakob Öster.

Tillfälliga utställningar

Flygfoto över Marieholmsön med bildmontage av ett ufo som svävar ovanför.

Fotomontage: Stefan Svensson

UFO - möte med det okända

Människor har i alla tider observerat föremål på himlen som de inte har kunnat identifiera. Först 1947, för 75 år sedan i år, fick dessa fenomen ett namn: flygande tefat. I dag talar man om ufo, oidentifierade flygande föremål, eller UAP vilket har blivit det begrepp som den amerikanska försvarsmakten valt att kalla dem – unidentified aerial phenomena.

I den här utställningen berättar UFO-Sverige om fenomenets historia, intressanta observationer från Sverige och världen och de senaste årens förnyade intresse för ufo från amerikanska politiker och försvar.

Med hjälp av rollupper, modeller och föremål samt filmer och bilder får besökaren möta ett fenomen som ännu inte har gått att förklara, men också misstolkningar och bluffar.

Mobila utställningar

Vi erbjuder möjligheten att på extern plats visa upp museiföremål i enskilda montrar i olika varierande teman framtagna av museet. Är ni intresserade av att låna våra mobila utställningar i er verksamhet, exempelvis på en skola eller äldreboende, finns möjligheten att boka detta. Glasmontrarna är cirka 120*70 cm och 100 cm höga.
Museet ansvarar för utkörning och hämtning. Vi kommer gärna ut till er verksamhet och berätta om utställningen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Vadsbo museum
Telefon: 0501-75 58 30
E-post: Museets infobrevlåda

Adress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

För mer information eller bokning:
Telefon: 0501-75 58 3s
E-post: Jakob Öster

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen