Vår kulturverksamhet

Silon Graffitiprojektet 2010

Silon Graffitiprojektet 2010

Mariestad ska vara en attraktiv och levande kommun att bo och mötas i. Vi vill erbjuda möjligheter till ett aktivt kulturliv och skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning.

Det finns många viktiga kulturaktörer i vår kommun, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet erbjuder ett smörgåsbord av kulturaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Ta gärna del av Mariestads rika kulturliv genom att besöka eller kontakta våra verksamheter;

  • Mariestads stadsbibliotek
  • Vadsbo museum
  • Kulturskolan
  • Mariestads teater
  • Tillfälliga utställningar och projekt

Vill du ha hjälp att få kontakt med andra kulturaktörer i vår kommun? Vi hjälper gärna till, ring eller skicka e-post.

Kulturpolitisk program

Kommunfullmäktige antog 2021-02-22 det kulturpolitiska programmet för Mariestads kommun.

Det kulturpolitiska programmet ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mariestads kommun, oavsett kulturform. Avsikten med programmet är inte att beskriva varje kulturyttring separat, inte heller att detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Programmet anger olika strategier för utveckling samt vilken roll kommunen spelar i utvecklingen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Martin Hermansson
Kultursamordnare
Telefon: 0501-75 58 28
E-post: Martin Hermansson

Tomas Ekström
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Uppgifter till evenemangskalendern

lämnas till Mariestads besöksservice
E-post: Mariestads besöksservice infobrevlåda

Besöksadress
Medborgarkontoret
Stadshuset
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Kulturpolitiskt program, Mariestads kommun Pdf, 630.6 kB, öppnas i nytt fönster.