Tillgänglighet för mariestad.se

Mariestads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur mariestad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad tillgänglig. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från mariestad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webbansvarig, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till Mariestad kommuns infobrevlåda.
  • Ring webbansvarig kommunikatör.

Se e-postadress samt telefonnummer under Relaterad information här på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till myndigheten hittar du under Relaterad information här på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

Dokument och blanketter

Flertalet dokument som tillhandahålls via webbsidan har otillräckliga kontrastnivåer i symboler och text som ligger på bild. Likväl har många dokument inte fullgod formatering, struktur och uppmärkning. Det saknas exempelvis i många fall alt-texter eller annan beskrivande och summerande text. Många dokument saknar också beskrivande metadata.

Vi ska under 2021 arbete i organisationen med att tillgängliggöra våra dokument. Men den mängd dokument som finns på webbplatsen kommer ta tid att anpassa och byta ut. Vanligen kommer det ske vid revisioner eller nya versioner efter hand. I så stor utsträckning det går kommer vi också att ersätta dokument med webbsidor.

De dokument som vi får av tredjepart, till exempel dokument från leverantörer kopplat till detaljplaneprocess, kan vi inte råda över.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem med dokument senast 2021.

Film

De finns filmer på mariestad.se som saknar syntolkning. CMS:et som vår plattform ligger i stödjer inte syntolkning och vi har begränsade resurser för att klara av syntolkning. Vår ambition är att under 2021 ta fram ett arbetssätt för att klara av att syntolka filmer.

Punkter som tas upp i DIGG:s granskning september 2021

DIGG gjorde i augusti 2021 en automatiserad granskning av mariestad.se. De problem av redaktionell art som listats i rapporten har åtgärdats. Övriga problem som påtalats ligger i webbplatsens kod. Då rapporten inte talar om var på sidorna felet finns samt att den automatiska granskningen inte kan avgöra om problemet påverkar användaren i det specifika sammanhanget, krävs att vidare granskningar görs. Detta kommer att göras under hösten 2021. Problemen som har påtalats är följande.

  • Information genereras med CSS
  • Det finns dolda ledtexter på webbsidan
  • Felaktigt konstruerad oordnad lista
  • Det finns tomma oordnade listor
  • Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används för att simulera stycken.

Läs mer i rapporten längre ner på denna sida.

Oskäligt betungande anpassning

Mariestads kommun åberopar i dagsläget inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på mariestad.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Till exempel filmer och dokument publicerat innan den 23 september 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Funka Nu AB har i juni 2018 gjort en heltäckande oberoende granskning av mariestad.se. Mariestads kommun har utifrån den granskningen åtgärdat uppmärksammade brister. Efter åtgärderna jobbar Mariestads kommun med egenkontroll med hjälp av ett webbanalysverktyg som veckovis kontrollerar webbplatsen utifrån WCAG 2.1.

Funkas granskningsrapporter

Granskning utifrån WCAG 2.0 AA Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskning utifrån WCAG 2.1 AA Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning DIGG augusti 2021

DIGG har i augusti granskat webbplatsen. De problem av redaktionell art som listats har åtgärdats. De problem som ligger i kod kommer att gås igenom under hösten 2021. Läs om dessa i rapporten nedan.

Rapport DIGG Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 september 2021.

Sidan senast uppdaterad: