Akut hjälp

Här finns telefonnummer och länkar som du kan ringa om du eller någon i din närhet inte mår bra och behöver hjälp.

SOS Alarm

SOS Alarm 112
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du eller någon annan behöver hjälp omedelbart, till exempel med ambulans, Polis, jourhavande präst eller räddningstjänst.
Telefon: 112

Om du vill nå Polis i ett icke akut fall:
Telefon: 114 14

Barn som far illa

Barn som far illa
Vill du komma i kontakt med oss angående ett barn du tror far illa? Du når oss på jourtelefonnummer. Om du ringer efter 16.30 eller på helg, ring socialjouren på nummer under rubrik Socialjour Mariestads kommun, nedan.
Jourtelefon: 0501- 75 63 44
08.30-16.00 måndag-fredag 

Akut hjälp socialjour

Socialjour Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Öppettider
17:00-23:00   måndag, tisdag, onsdag, torsdag
16:00-01:00   fredag
15:00-01:00   lördag
15:00-23:00   söndag

Vuxna

Har du kontakt med en anhörig eller annan person som far illa på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld? Kontakta vuxenhandläggarna, telefontid vardagar 09:00 - 10:00 via kommunens växel.
Telefon: 0501-75 50 00

Äldre

Vill du ha kontakt med någon då du vet någon äldre eller funktionsnedsatt som far illa? Kontakta kommunens biståndsbedömare via kommunens växel.
Telefon: 0501-75 50 00

Stödtelefon

Känner du en oro utifrån den rådande situationen kring corona? För att kunna möta upp oroliga barn, ungdomar och föräldrar har vi öppnat en stödtelefon. Dit kan barn, ungdomar och vuxna vända sig för att ventilera, få svar på frågor eller bara prata av sig med någon och på det sättet få lätta på sin oro. Dessutom kan man få hjälp med hänvisning till en annan profession om det skulle behövas. Du kan ringa anonymt eller skicka sms.

Telefonnummer: 076-859 85 47
Telefontid: Vardagar klockan 08.00-12.00.

Kvinnojour

Kvinnojour Tranan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 0500-41 86 68
Telefontid: 09:00-16:00
Jourtelefon: 020–11 33 33. Alla kvällar i veckan 20:00–23:00

Kvinnofridslinje

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

BRIS Barnens rätt i samhället

BRIS - barn och ungas hjälptelefon
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 116 111

BRIS - vuxentelefon om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 0771 - 150 50 50
Telefontid, vardagar: 09:00 - 12:00

Brottsofferjouren Norra Skaraborg

För dig som utsatts för brott och behöver råd och stöd.
Telefon: 0501 - 100 42

Mansjouren

För dig som är man och behöver råd och stöd om du exempelvis är utsatt för hot och våld i hemmet, har en vårdnadstvist eller känner dig utsatt på annat sätt.
Telefon: 0500 -41 00 70

Våld i nära relation

Utväg Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För dig som är utsatt för våld i nära relation.
Telefon 070-085 25 06
Telefontid, måndag - torsdag 08:00-08:30

Samordnare för våldsutsatta, telefon:
070-020 65 94, 070-617 23 25, 070-020 59 17 

Samordnare för utövare av våld
Telefon: 070-663 44 85, 076-764 69 35

Samordnare för barn som upplevt våld
Telefon: 076-764 69 35, 070-020 59 18 

För våldsutsatta kvinnor med annat språk än svenska

Terrafem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödjer våldsutsatta kvinnor och flickor som talar annat språk än svenska.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-52 10 10

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. Den är öppen dygnet runt.
Telefon: 1177

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Skövde
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vänder sig till barn och ungdoms som är mellan 6 och 18 år och har psykiska svårigheter.
Telefon. 010 - 473 92 25

Självmordslinje

Självmordslinjen Mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Ring, mejla eller chatta dygnet runt.
Telefon: 90101

Vården.se

Varden.se Länk till annan webbplats.
Sveriges idag största samlingsplats för legitimerad vård och hälsa. Här kan du läsa mer om när du bör söka hjälp samt söka, jämföra och boka bland vårdgivare nära dig om du mår psykiskt dåligt.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
Telefon: 1177