Äldre- och omsorgsavdelningen

Den grundläggande inriktningen för vård och omsorg i Mariestads kommun är att du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina närstående får det stöd och den service ni behöver. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Med anledning av coronaviruset

Är du som är äldre eller anhörig till äldre orolig över coronaviruset och har frågor om vilken hjälp som finns att få i kommunen? Då är du välkommen att ringa anhörigsamordnare Annelie Blomberg. Du hittar kontaktuppgifter under relaterad information på sidan. Läs mer om äldre och corona på sidan som du når via länk under Relaterad information här på sidan.

Insatser inom vård och omsorg

De flesta insatser inom vård och omsorg är biståndsbedömda dvs att de prövas utifrån dina individuella behov. Vissa insatser är så kallade serviceinsatser och är tillgängliga för alla som fyllt 67 år. Till dessa hör, Fixartjänster, Fotvård och Yttre hemtjänst.

Biståndsbedömda insatser till äldre eller personer med funktionsnedsättning kan vara stöd i hemmet, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen eller stöd till anhörigvårdare.

Så ansöker du

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information Kontakt, här på sidan.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndsbedömaren ett hembesök. I biståndsbedömarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som redan ger till exempel hemtjänst. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de framtagna riktlinjerna för Mariestads kommun.

Beslut

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du som sökande beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om biståndsbedömaren finner att du inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som du önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklagan

Har man fått avslag på sin ansökan om insatser kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Biståndsbedömaren kan hjälpa till om man så önskar.

Avgifter

Avgifter betalas enligt kommunens fastställda taxa. Avlösning för anhöriga är kostnadsfri upp till två tillfällen i veckan.

Bra att känna till om du har insatser från kommunen

Personuppgifter som lämnas vid ansökan samt anteckningar som förs under tiden som man har insatser kommer att behandlas i socialnämndens register för dokumentation av ärenden. Alla uppgifter är sekretessbelagda men man har själv rätt att ta del av de uppgifter som rör en själv. All personal har sekretess och får därmed inte prata om dig med någon annan.

Anhörigstöd

Anhörigstöd kan vara biståndsprövade insatser såsom växelvård eller dagverksamhet men kan också vara råd och stöd av kommunens särskilda stödteam. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupp där du träffar andra i liknande situation. Läs mer om anhörigstöd under Relaterad information - Länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Annelie Åberg
Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0501 -75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Selma Bandic
Avdelningschef äldreomsorg
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Selma Bandic

Angeta Rönnkvist
Biståndschef
Telefon: 0501- 75 65 60
E-post: Agneta Rönnkvist

Annelie Blomberg
Anhörigsamordnare
Telefon: 0501-75 65 90
E-post: Stödteam infobrevlåda

(Kontakter för ansökan)

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden

Länkar

Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd Öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Inkomstförfrågan för avgifter inom sektor stöd och omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument endast för utskrift

Avgifter inom Äldre- och omsorgsförvaltningen Pdf, 829.3 kB, öppnas i nytt fönster.