Boendeformer

I Mariestad finns flera olika boendeformer och här finns information om dessa. Särskilt boende och korttidsplatser är insatser som beviljas efter ansökan av biståndsbedömare.

Särskilt boende

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp med personlig omvårdnad, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara både fysiska och psykiska. På våra särskilda boenden kan du få hjälp med personlig omvårdnad och service dygnet runt samt social samvaro.

På varje boende finns omsorgspersonal och sjuksköterska tillgängliga dygnet runt. Det är enhetschefen som ansvarar för verksamheten och arbetar dagtid måndag till fredag. Rehabpersonal kontaktas vid behov.

Kostnad särskilt boende

Du hyr din lägenhet och betalar avgift för mat och vård och omsorg. Hyran varierar beroende på bostadsstandard och yta. På sidan Avgiftsberäkning kan du beräkna preliminär kostnad för ditt boende.

Så ansöker du om särskilt boende

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information - Kontakt här på sidan.

Korttidsplatser

Du kan bli beviljad korttidsboende under tiden en utredning om särskilt boende pågår, när hemsituationen sviktar, för att den enskilde behöver växelvård för att anhöriga behöver avlösning, vård i livets slutskede. En vistelse kan vara planerad i förväg och återkommande eller oplanerad.

På ett korttidsplats får du ett möblerat rum. Ibland behöver man dela rum med någon annan person.

När du fått ett erbjudande om korttidsplats tar vi kontakt med dig och bestämmer tidpunkt för när insatsen ska börja gälla och vart den är belägen.

Våra korttidsplatser finns framförallt på Kolarebacken. Ytterligare några finns på särskilt boende Fredslund.

Så ansöker du om korttidsplats

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information - Kontakt här på sidan.

Seniorboende

Seniorbostäder är bostäder som är anpassade för äldre och som har tillgång till lokaler för samvaro. Mariestads kommun har inga seniorboenden i egen regi.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Särskilt boende och korttidsboende
Våra biståndsbedömare

Anmälan Björkgården
Per Thorwalls
Telefon: 0500- 46 89 73 eller
070 -869 52 23
E-Post: Per Thorwalls

Anmälan Humlet
Tina Fyrevik
Telefon: 010-442 44 44