Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem.

Åldern på de barn och ungdomar som behöver ett familjehem varierar. Det kan vara ett spädbarn som kommer att behöva bo i familjehem under hela uppväxten eller ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö. Behovet av stöd är mycket varierande därför försöker man på bästa sätt matcha barnets behov med familjehemmets resurser. Det kan även handla om en vuxen person som behöver familjehemplaceras av särskilda skäl.

Ett familjehem kan bestå av en familj eller så kan man vara ensamstående. Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och med barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. Utbildning samt stöd ges under uppdragets gång för att barnet och familjehemmet skall ges bästa möjliga förutsättningar.

Innan du/ni kan bli familjehem görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter bland annat från polis- och socialregister.

Som familjehem får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Vill du och din familj bli familjehem?

Fyll i intresseanmälan via länken under Relaterad information här på sidan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gunilla Gustavsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 63 31
E-post: Gunilla Gustavsson

Maria Jonsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 63 23
E-post: Maria Jonsson

Emmelie Friberg Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 68 60
E-post: Emmelie Friberg

Louise Brandberg
Familjehemssekreterare
Telefon: 0501-75 64 27
E-post: Louise Brandberg

Socialsekreterare barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda

Socialsekreterare vuxen
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Frågor och svar om familjehem Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.