God man och förvaltare

God man

En person kan på grund av sjukdom eller av annan anledning behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller behöver hjälp med att bevaka sin rätt i personliga frågor. En God man kan då utses.

Den gode mannen kan då exempelvis hjälpa till med att betala räkningar och sköta andra ekonomiska frågor. Den gode mannen kan också se till att personen som behöver hjälp från de insatser från samhällets sida som personen har rätt till, exempelvis hemtjänst och bostadsbidrag.

För att få hjälp av god man krävs att behovet av hjälp inte kan ges på ett enklare sätt, exempelvis genom fullmakt.

Även om en person får hjälp av en god man, har personen kvar sin rätt att bestämma i alla frågor. Det är tingsrätten som beslutar om god man. Det krävs en utredning som visar behovet av god man. Den som ska få hjälp av god man måste samtycka till att god man utses (om personen kan uttala sig i frågan).

Förvaltare

Ingen kan idag bli omyndigförklarad. Om ett behov av hjälp inte kan tillgodoses med god man kan en förvaltare utses. Det kan exempelvis bli aktuellt om någon agerar på ett sätt som går helt emot personens eget bästa. Om en förvaltare har utsetts bestämmer förvaltaren i de flesta frågor.

En förvaltare kan utses trots att personen som behöver hjälp är emot det. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltare. Det krävs ett särskilt läkarintyg som visar behovet av förvaltare.

Ersättning

Det är som huvudregel den som har god man/förvaltare som ska betala arvodet till gode mannen/förvaltaren. Om personen som får hjälp har låg inkomst (mindre än 2.65 gånger prisbasbeloppet, det vill säga 126 140 kronor år 2021) och inte har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (95 200 kronor år 2021) ska kommunen betala arvodet. Undantag från dessa regler kan göras om det föreligger särskilda skäl. Normalarvodet per år är 9 520 kronor (år 2021).

Kan du tänka dig att bli god man?

Lämna gärna in en intresseanmälan till oss per e-post eller post. Uppge namn, adress telefonnummer och personnummer.

För dig som är god man eller förvaltare

Under relaterad information här på sidan finns en handbok för dig som är god man eller förvaltare.

E-tjänster och blanketter

I vår självserviceportal, se länk under Relaterad information här på sidan, finns alla blanketter inom god man/förvaltarskap.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider
Måndagar 10.00-12.00
Torsdagar 14.00-16.00
Telefon: 0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63
E-post: Överförmyndarnas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden

Länkar

Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förmynderskapsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ansökan om god man eller förvaltare, anhörigs ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om god man eller förvaltare, egen ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse (arvode) för utfört arbete och utlägg, god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisa förteckning över tillgångar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisa årsräkning, god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uttag från spärrat konto, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtagande samtycke för god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Att vara god man Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Handbok god man och förvaltare Pdf, 1 MB.