Integration

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • Lämna bostäder Migrationsverket för bosättning
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Försörjningsstöd i vissa situationer

Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter. Läs mer om ansvarsfördelningen på länken "Ansvarsfördelning flyktingmottagning SKL" (Sveriges kommuner och landsting) som du hittar här på sidan.

Under 2018 kommer Mariestads kommun att ta emot 38 nyanlända personer för bosättning utifrån bosättningslagen. Dessa personer kan komma från Migrationsverkets boenden eller som inresta flyktingar.

Hjälp till dig som nyanländ

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av socialtjänsten.

När du blir anvisad en bostad i Mariestad eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd vid bosättningen och under den första tiden i Mariestad. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn eller med kontakter med andra myndigheter. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Vi hjälper till med information rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har du frågor och funderingar får du gärna vända dig till oss så försöker vi lotsa dig rätt.

Om du är nyanländ och väntar på etableringsersättning och behöver tillfällig ekonomisk hjälp kontaktar du receptionen på Maria Nova alternativt bokar en tid på integrationsenheten.

Sidan senast uppdaterad: