Missbruk och beroende

Att vara beroende eller befinna sig i ett missbruk kan kännas skamfyllt. Rädsla för omgivningens reaktioner och oron för hur familj och vänner ska reagera kan göra det svårt att avslöja sitt problem och söka hjälp. Men att göra det är första steget mot ett nyktert liv och en fungerande vardag. Hos oss kan du som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar få hjälp, stöd och behandling i den form som passar dig.

Akut hjälp

Behöver du få tag i någon av oss akut, se kontakt under Relaterad information här på sidan, så kopplar de dig rätt.

De vanligaste insatserna du kan få beviljat

 • Behandlingssamtal på beroendecentrum, både enskilt och i grupp.
 • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.
 • Kontaktperson. En person att hitta på saker tillsammans med och som kan vara ett stöd i drogfriheten.
 • Behandling på annan ort. Beroende på din problematik finns olika former av behandling på andra orter.
 • Hjälpa till med kontakter med andra myndigheter så som sjukvård, kriminalvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med mera.

För att få veta mer om våra insatser kan du kontakta en socialsekreterare på Maria Nova. För kontaktuppgifter, se kontakt under Relaterad information här på sidan.

Så här ansöker du

 1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.
 2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar klockan 9-10.
 3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev, via e-tjänsten eller via mail. Du kan skicka e-post eller vanligt brev. Skicka då ansökan till: Maria Nova. Adress och e-post hittar du under Relaterad information här på sidan. Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

  Vill du ansöka via e-tjänsten finns en länk under relaterad information här på sidan eller så kollar du bland kommunens alla e-tjänster som finns i självserviceportalen.

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan eller ansökan.

Det finns en e-tjänst både för att göra en ansökan om hjälp och stöd men även en för att göra en orosanmälan. Länkar till båda e-tjänsterna finns här på sidan under relaterad information.

Så går en utredning till

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som syftar till att utreda vad du är i behov av för stöd utifrån din specifika situation. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet där du träffar din handläggare antingen på Maria Nova eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp.

Beroendecentrum

Beroendecentrum hjälper dig som har missbruks- och beroendeproblem. Vi vänder oss till dig som är 18 eller äldre. Beroendecentrum erbjuder olika möjligheter till behandling. Behandlingen bedrivs enligt beprövade metoder och dokumenterad erfarenhet. Det innebär att du erbjuds insatser som håller god kvalitet som till exempel:

 • Kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt
 • Grundbehandling i grupp
 • Återfallsprevention i grupp
 • Eftervård i grupp
 • Motivationsgrupp
 • Anhörigstöd/anhöriggrupp
 • Motiverande samtal
 • Behandlingssamtal

Har du frågor eller känner någon som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel? Då kan du ringa direkt till oss på Beroendecentrum under vår telefontid. Du kan få information anonymt. Du har även möjlighet att nå oss som ansvarar för behandlingen genom att ringa direkt till kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova vuxenenheten

Mariestads kommuns växel
Telefon 0501-75 50 00
Telefontid: måndag - tisdag och torsdag - fredag klockan 9.00 -10.00

E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Besöksadress
Maria Nova
Blombackagatan 16
Mariestad

Postadress
Mariestads kommun, Vuxenenheten
542 86 Mariestad

Akut hjälp

Telefon vid akut behov av hjälp utanför telefontid före kl: 16.00 ring Mariestads kommuns växel
0501-75 50 00.

Telefon vid akut behov av hjälp efter kl: 16 och helger. Socialjouren
0500-49 74 21
0500-49 74 22

Enhetschef
Caroline Carlsson
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Beroendecentrum
Ring Mariestads kommuns växel 0501-75 50 00

Besöksadress
Maria Nova
Blombackagatan 16
Mariestad

Postadress
Mariestads kommun
Vuxenenheten
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Självservice - länk till e-tjänst

Orosanmälan Vuxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om hjälp och stöd Vuxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma narkomaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Al-anon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoendegruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoendegruppen - Lidköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.