Psykisk funktionsnedsättning

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp. Det kan handla om allt från nedstämdhet och ångest till allvarliga psykiska sjukdomar. Du kan få stöd och hjälp i olika former, både akut lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär.

De vanligaste insatserna du kan få beviljat

  • Bostad med personalstöd.
  • Boendestöd hemma. Stöd och hjälp för dig i vardagen.
  • Råd- och stödsamtal på Maria Nova.
  • Kontaktperson för dig som har svårigheter att skapa kontakter och få det sociala livet att fungera.
  • Hjälp med kontakter med andra myndigheter så som sjukvård, kriminalvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med mera.

För att få veta mer om våra insatser tar du kontakt med en socialsekreterare på Maria Nova. Se kontakt under Relaterad information här på sidan.

Så här ansöker du

  1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.
  2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar klockan 9-10.
  3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev och mail. Du kan maila till socialvuxen@mariestad.se. Vill du hellre skicka per post går det bra. Skicka då ansökan till: Maria Nova. Adress hittar du på baksidan av den här foldern. Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan.

Så går en utredning till

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som syftar till att utreda vad du är i behov av för stöd utifrån din specifika situation. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet där du träffar din handläggare antingen på Maria Nova eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp.

Akut hjälp

Behöver du få tag i någon av oss akut, se kontakt under Relaterad information här på sidan, så kopplar de dig rätt.

Intresseorganisationer

Det finns flera olika intresseorganisationer.

Sesam/RSHM

Organisation för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Medlemmarna har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

Lokala företrädaren är; C/O Anna-Kristina Hermansson, Sågaregränd 10, 542 45 Mariestad.

Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Attention finns också i Skaraborg. Sök vidare på Riksförbundet Attention efter lokala kontakter, finns under länkar.

Under rubriken Relaterad information här på sidan finner du mer information om ovanstående intresseorganisationer.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Nova, vuxenenhetens reception
Telefon: 0501-75 50 91
Telefontid: vardagar 9.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Socialsekteretarnas telefontider:
Mån, tis, tor, fre: kl 09.00-10.00
E-post: Socialsekreterarnas infobrevlåda vuxenenheten

Mariestads kommuns växel:
0501-75 50 00

Besöksadress:
Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
Blombackagatan 16
Mariestad

Postadress:
Maria Nova
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Akut hjälp

Telefon vid akut behov av hjälp utanför telefontid före kl: 16.00
ring Mariestads kommuns växel
0501-75 50 00.

Telefon vid akut behov av hjälp efter kl 16 och helger: Socialjouren
0500-49 74 21
0500-49 74 22

Enhetschef
Caroline Carlsson
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Mariehöjd Socialpsykiatriska enheten
Telefon: 0501-75 50 00 Mariestads kommuns växel

Enhetschef Socialpsykiatriska enheten
Telefon: 0501-75 66 70
E-post:

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar

RSHM- Riksförbundet för social och mental hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell samverkan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OCDförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Suicidprevention i väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.