Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig i Mariestads kommun, som har ett långvarigt psykiskt funktionshinder. Det personliga ombudet kan vara en hjälp när kontakterna med myndigheterna känns krångliga.

Det personliga ombudet är en person som alltid arbetar utifrån ditt behov och inte har någon koppling till sektor stöd och omsorg eller andra myndigheter.

Det är en kostnadsfri service.

Så här arbetar ett personligt ombud

  • Vi inleder en förtroendefull kontakt i den miljö som du själv önskar.
  • Vi utgår från dina önskemål och behov.
  • Tillsammans med dig identifierar vi ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan samordna stödinsatser.
  • Vi kan hjälpa till i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan se till att du får dina lagliga rättigheter tillgodosedda.
  • Du är vår enda uppdragsgivare.

Så här ansöker du om personligt ombud

Mirjam och Karin arbetar som personligt ombud i Mariestad. Du kan ringa till någon av dem om du har något psykiskt funktionshinder eller långvarig psykisk sjukdom och behöver stöd av ett personligt ombud.

Film om personligt ombud

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mirjam Neuman
Personligt ombud
Telefon: 0501-75 63 88
E-post: Mirjam Neuman

Karin Bergqvist
Personligt ombud
Telefon: 0501-75 63 87
E-post: Karin Bergqvist

Besöksadress
Esplanaden 1
542 30 Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden