Mobbing och kränkande behandling

Inget barn eller vuxen ska utsättas för mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Det kan kännas svårt att prata med någon om man känner sig kränkt eller mobbad, men det bästa är ändå att berätta för en vuxen som kan hjälpa till att sätta stopp för kränkningarna.

I skolan finns skolsköterska och skolkurator som du kan prata med. Du kan också prata med en lärare eller någon annan vuxen som du känner dig trygg med.

All personal i skolan som är orolig för, eller får reda på att en elev har blivit eller känner sig diskriminerad eller kränkt måste direkt meddela detta till rektor.

Aktuella planer mot  diskriminering och kränkande behandling finns på respektive förskola/skolas sida under relaterad information.

Under relaterad information hittar du en länk till "Riktlinje vid diskriminering och kränkande behandling".

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rektor
Se kontaktinformation på respektive skola

Skolsköterska
Se kontaktinformation på respektive skola

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Riktlinje vid diskriminering och kränkande behandling Pdf, 559.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Om mobbing på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.