Förskola och pedagogisk omsorg

Pennor i burkar på rad.

Förskolan i Mariestads kommun omfattar 18 förskolor och drygt 1200 platser. Det finns även två dagbarnvårdare. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Information om vad som gäller i rådande situation med coronaviruset hittar pu på sidan nedan:
Detta gäller i förskola och skola med anledning av coronaviruset

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.30.
Dagbarnvårdaren har öppet kl. 06.15-18.30.

Placeringsmöten

Vid fyra tillfällen per år hålls placeringsmöten där vi placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

‌Datum placeringsmöten 2022

Mötesdatum

Placeringsperiod

27 januari

mars - juni 2022

21 april

augusti - oktober 2022

25 augusti

oktober - december 2022

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per mail någon/några dagar efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i god tid men senast 14 dagar innan aktuellt mötesdatum.

Kvällsöppen förskola

Hertig Karls förskola erbjuder omsorg på kvällen fram till 22.30 för den som har behov. Det krävs att barnet är placerad på Hertig Karls förskola för att barnet ska få kvällsomsorg. Vänligen kontakta administratör för kö och placering samt för mer information om hur du ansöker om plats dit.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd

Höstterminen 2021 är det kompetensutvecklingsdag den 16 augusti och 1 november. Under våren 2022 är förskolan stängd den 7 mars och 25 maj.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mariestads förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.

Hitta till våra förskolor och dagbarnvårdare

På sidan kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (se länk under relaterad information här på sidan) kan du se var våra förskolor och dagbarnvårdare i kommunen finns. Det finns även en karta i PDF som du kan skriva ut här på sidan.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en förskollärare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är det som förr kallades för dagmamma. En dagbarnvårdare bedriver verksamhet i hemmet. I Mariestad finns dagbarnvårdare i Lugnås.

Fristående förskolor

I Mariestads kommun finns två förskolor som drivs i fristående regi. Det är Sagoparkens förskola och Torsö skärgårdsskola. För mer information kontakta Sagoparkens förskola eller Torsö skärgårdsskola.

Enskild förskola eller pedagogisk omsorg

Vill du ansöka om att starta en enskild förskola eller pedagogisk omsorg. Kontakta oss på E-post: bun@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Frågor angående kö och placering och fakturor

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Frågor om scheman eller appen

Jenny Ryberg
Systemadministratör
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Förskolans infolåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Olycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster.

Sagoparkens förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsö Skärgårdsskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförbar resultatredovisning av förskolor Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan Pärlan

Förskolans läroplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmålsundervisning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Välkommen till vår förskoleverksamhet Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Dokument för andra huvudmän

Rutin ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje Godkännande tillsyn och insyn Pdf, 281.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn- Bedömningsunderlag för godkännande av enskild huvudman för förskola Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn - Bedömningsunderlag för tillsyn enskild huvudman för förskola Pdf, 255.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn - Dokumentation som årligen inhämtas, efterfrågas Pdf, 224.9 kB, öppnas i nytt fönster.