Ansök om plats på förskolan

Ansökan om plats på förskola och pedagogisk omsorg gör du via vår självserviceportal. Inloggning sker med Mobilt BankID. När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Du är inte garanterad plats på ditt förstahandsalternativ men vi tar hänsyn till det geografiska område inom kommunen som du är intresserad av.

Du rekommenderas att göra din ansökan minst sex månader innan behov av plats. Du kan välja mellan alla kommunens förskolor och rekommenderas att göra minst två val.

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg garanteras inom fyra månader från och med behov av placering. Du som vårdnadshavare får ett erbjudande via mail med en uppmaning att logga in i Edlevo-app för att ta del av erbjudandet om plats och tacka ja eller nej till platsen. Edlevo App finns att hämta på App Store eller Google Play.

Du ansöker om plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i vår självserviceportal.

Köordning

Köordning vid placering av barn på förskola utgår från personnummer på hushållets äldsta placerade förskolebarn. Mariestads kommun tillämpar inte förtur. Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss. Ange två olika alternativ vid ansökan. Hela kommunen räknas som upptagningsområde.

Vem har rätt till förskoleplats?

Barn som fyllt ett år till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande, studerade, arbetssökande eller sjukskrivna har rätt till placering på förskola.

Särskilt stöd

Förskolebarn med behov av särskilt stöd ska beredas plats i verksamheten enligt kapitel 8 i skollagen, § 5,6 och 7. Anser du att ditt barn eller ni som familj har behov av särskilt stöd kan du ange det i din ansökan. Kontakta oss gärna för mer information.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 12 april 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se