Lyrestads förskola

Lyrestads förskola. Byggnaden är av rött tegel i ett plan. Framför den syns en asfaltsyta.

Förskolan är belägen i skogskanten i det lilla samhället Lyrestad, cirka två mil norr om Mariestad, i anslutning till Lyrestads skola. Miljöerna på förskolan förändras efter barnens intressen. Med en varierad utegård, tillgång till skolans gymnastiksal och närheten till skog och natur kan vi erbjuda lek och lärande i många spännande miljöer. Förskolan har också ett samarbete med fritidshemmet på morgon och kväll samt vid lovdagar.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Fjärilen, Myran, Snigeln och Svalan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Vi på Lyrestad förskola vill att alla ska känna sig väl bemötta och trygga. Vi lägger stor vikt vid barnens lek då det är i leken som barnen tar till sig kunskap, stimulerar sitt språk, sin sociala förmåga samt bearbetar sina upplevelser. Vi väljer projektarbeten utifrån barnens intressen och utformar miljön därefter. Vi har en stor ateljé som alla avdelningar har tillgång till. Vår närliggande skog ser vi som en tillgång till lek och lärande. Vi går regelbundet till skolans gymnastiksal och har där aktiviteter utifrån barnens förutsättningar och ålder. Sång, musik, rörelse, sagor, ramsor, matematik, naturvetenskap och teknik är en naturlig del av vår vardag. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och synliggör barns lärande och ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg till detta.

Våra värdeord

  • Trygghet
  • Lärande
  • Glädje

Vi organiserar oss i 3 avdelningar. Snigeln som har barn i åldrarna 1-2 år, Myran som har barn i åldrarna 2-3 år och Fjärilen som har barn i åldrarna 3-6 år. Personalen arbetar i arbetslag och tar tillvara pedagogernas olika kompetenser. Arbetslagen förändras varje år genom att några i personalen alltid byter avdelning för att ge barnen trygghet och kontinuitet när det är dags för dem att flytta till till nästa åldersgrupp.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar här hos oss inleder vi alltid med ett inskolningssamtal då vi informerar dig som förälder om vår verksamhet och om hur inskolningen kommer att gå till. Vi vill med detta skapa en bra relation så att du som förälder känner förtroende för oss pedagoger. Vårt mål är att ni föräldrar ska känna er delaktiga och engagerade i verksamheten och i ert barns lärande. Vi lägger därför stor vikt vid det dagliga mötet med er föräldrar.

Vi har ett gemensamt föräldramöte på hösten för hela förskolan där vi pedagoger och vår förskolechef deltar. Det finns ett föräldraråd som består av pedagoger samt föräldrarepresentanter som träffas två gånger per år för att diskutera och utveckla vår förskola. Drop-in fika och luciafirande tillhör också en del av vår föräldrasamverkan.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande. Vid utvecklingssamtalet, som är förlagt på vårterminen där föräldrar och pedagoger deltar, utbyter vi information om barnets utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt underlag för samtalet.

Varje hösttermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monika Olsson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 21
E-post: Monika Olsson

Avdelningar på förskolan
Svalan 5-6 år
Telefon: 076-637 72 03
Fjärilen 4-5 år
Telefon: 076- 859 85 63
Myran 2-4 år
Telefon: 076-859 85 64
Snigeln 1-2 år
Telefon: 076-859 85 65

E-post Lyrestad förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Skolgatan 2
548 73 Lyrestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 301.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.