Tidavads förskola

Exteriör Tidavads förskola. En grå enplans byggnad i vinkel. Framför byggnaden syns en asfaltsyta där det står en lekställning.

Tidavads förskola är en landsbygdsförskola som ligger cirka 20 kilometer söder om Mariestad. Hos oss finns barn boende i byarna runt Tidavad, på gränsen till Skövde kommun. Förskolan ligger mitt i Tidavad i anknytning till skolan. Förskolan består av fyra avdelningar. Vi har nära till skogen som vi använder som ett pedagogiskt uterum, fullt av möjligheter till lek, utforskande och upplevelser med alla våra sinnen.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja, tillsammans med Tidavads skola

Antal avdelningar

Upplevelsen, Upptäckten, Utforskaren, Kunskapen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På Tidavads förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig välkomna, betydelsefulla och respekterade. Vistelsen på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Det är viktigt för oss att skapa en gemenskap där alla kan vara sig själva och känna tilltro till sin egna förmåga. I vår förskola ska alla barn bli sedda, bekräftade och utmanade genom att upptäcka, lära och lyckas tillsammans. Vårt arbete har sin utgångspunkt i våra styrdokument såsom Skollag och Läroplan för förskolan, Lpfö18.

Vi utgår från barnens intressen och behov, där barnen har stora möjligheter till inflytande över sin vardag och våra lärmiljöer. Fantasi och föreställningsförmåga är grundläggande för allt lärande och vi ger lek och utforskande stort utrymme i vår utbildning. I leken och utforskandet visar barnen vad som intresserar dem och där tränas samförstånd, turtagande, språk och kommunikation. Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärportalen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet

Föräldrasamverkan

Den viktigaste formen av kontakt mellan hemmet och förskolan är det dagliga mötet då du lämnar och hämtar ditt barn, här kan vi utbyta informationen om dagen. Förskolans mål är att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och barnets lärande. Den pedagogiska dokumentationen publiceras på vår lärportal Unikum samt finns på våra avdelningar. Den blir ett stöd för både barn och vårdnadshavare i samtalet om vad barnet fått ta del av i förskolan.

Under våren har vi utvecklingssamtal där vi tillsammans med er vårdnadshavare sitter ner i lugn och ro och delar våra tankar kring ditt barns utveckling och lärande. Samverkan med er vårdnadshavare är viktigt för oss då vi ser er som en resurs och vill att ni ska känna er delaktiga i vår verksamhet. Under höstterminen bjuder vi in er vårdnadshavare till ett föräldramöte där vi berättar mer om vår utbildning och visar våra lärmiljöer

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jenny Forsell
Rektor
Telefon: 0501-75 55 22
E-post: Jenny Forsell

Avdelningar på förskolan
Upplevelsen, Upptäckten
Telefon: 0501-75 54 38
Utforskaren, Kunskapen
Telefon: 0501-75 54 37

E-post: Tidavad förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Tidavads förskola
Tidavad, Nya skolan 2
542 93 Mariestad

Ansvarig nämnd
Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 314.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.