Tidavads förskola

Exteriör Tidavads förskola. En grå enplans byggnad i vinkel. Framför byggnaden syns en asfaltsyta där det står en lekställning.

Tidavads förskola är en nybyggd landsbygdsförskola som ligger cirka 20 kilometer söder om Mariestad. Hos oss finns barn boende i byarna runt Tidavad, på gränsen till Skövde kommun. Förskolan ligger mitt i Tidavad i anknytning till skolan. Förskolan består av fyra avdelningar. Vi har nära till skogen som vi använder som ett pedagogiskt uterum, fullt av möjligheter till lek, utforskande och upplevelser med alla våra sinnen.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja, tillsammans med Tidavads skola

Antal avdelningar

Upplevelsen, Upptäckten, Utforskaren, Kunskapen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Verksamhetsidén på Tidavads förskola utgår från våra pedagogiska ledord: trygghet, inflytande och utforskande. Alla, både barn, föräldrar, pedagoger och annan personal, ska känna sig trygga när de är i förskolan. Alla ska vilja komma hit och känna glädje när de är här.

Barnen ska ha möjlighet att kunna påverka innehållet i verksamheten och få öva sitt demokratiska tänkande och ansvarstagande, vilket är viktigt för det sociala samspelet.

Genom att utgå från barnens nyfikenhet och intressen vill vi skapa inbjudande miljöer med material som lockar till ett gemensamt utforskande där vi pedagoger är medforskare. Vi lär av varandra.

Pedagogerna är närvarande i barnens lek för att kunna se vad barnen är intresserade av och vill utforska.

Vi strävar efter att skapa en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vi når detta genom att:

  • ha ett öppet, varmt och välkomnande klimat
  • väcka barnens nyfikenhet och ta tillvara deras tankar och idéer och anpassa verksamheten utifrån det
  • erbjuda en spännande, inspirerande och utforskande miljö, såväl ute som inne, utifrån barnens behov
  • lek, fantasi och det lustfyllda lärandet läggs stor vikt vid
  • respektera varandra och varandras olikheter och se det som en tillgång
  • bekräfta och uppmuntra för att stärka varje barns självkänsla
  • dokumentera, reflektera och analysera för att synliggöra barns lärande.
  • Ha roligt tillsammans

Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärportalen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktigt för oss då vi ser föräldrar som en resurs och vill att föräldrar ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. Vi når detta genom en god daglig kontakt med alla föräldrar.

Vi dokumenterar vår verksamhet i både bild och text vilket visar vårt pedagogiska arbete. Dokumentationen används som underlag vid våra utvecklingssamtal och finns uppsatt på väggarna eller i barnens portfolio. Vi använder oss också av bildskärmar där föräldrarna kan ta del av verksamheten. Som ytterligare ett led i att skapa insyn och delaktighet i vad som sker i, och planeras för, verksamheten delar vi ut ett veckobrev/månadsbrev till alla familjer.

Tillsammans med barn och föräldrar brukar vi ha föräldrakvällar någon eller några gånger per år på vår gård. Detta blir ett annat sätt för oss att mötas, samtala och lära känna varandra vilket brukar vara uppskattat av både barn, föräldrar och personal.

Vid utvecklingssamtalet en gång per år har vi mer tid att ostört kunna utbyta information kring barnets utveckling. Det är också viktigt att alla föräldrar träffas tillsammans med personalen för att kunna diskutera aktuella frågor. Detta gör vi vid föräldramöten som vi har en gång per år. Nya föräldrar bjuds också in till ett eget möte och introduktion i verksamheten i samband med inskolningen av barnet. Hösten 2017 startade förskolan upp ett föräldraråd.

Inskolningen sker individuellt efter barnets och familjens behov. Utformningen sker i dialog med föräldrar. När barnet gått en kortare tid på förskolan brukar vi ha ett uppföljningssamtal då vi tillsammans sitter ner och pratar om hur inskolningen varit för föräldrar och barn.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får även föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jenny Forsell
Rektor
Telefon: 0501-75 55 22
E-post: Jenny Forsell

Avdelningar på förskolan
Upplevelsen, Upptäckten
Telefon: 0501-75 54 38
Utforskaren, Kunskapen
Telefon: 0501-75 54 37

E-post: Tidavad förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Tidavads förskola
Tidavad, Nya skolan 2
542 93 Mariestad

Ansvarig nämnd
Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 315.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.