Specialskola

Specialskola är en egen skolform och finns till för elever som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan.

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:
• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
• med grav språkstörning,
• med medfödd dövblindhet och
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. Under relaterad information här på sidan finns en länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yséus

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.