Bygga och bo

Huvudnyheter

Husstomme

Hämta blanketter för din ansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via vår e-tjänst hittar du dom blanketterna som behövs för att söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Kartvy över Mariestad

Digitala kartor

På vår sida Digitala karttjänster hittar du flera olika praktiska tjänster. Du kan till exempel se vilka parkeringar som finns i staden eller gå in och titta på hur detaljplanen ser ut för ditt bostadsområde.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Markanvisning i Dala

    Mariestads kommun bjuder in till en anbudstävling för bostadsbebyggande i Dala.
  • Kungörelse Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040

    Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 januari 2024 beslutat att förslag till fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 ska bli föremål för granskning. Granskning pågår under perioden 2 februari till 2 april 2024. Granskningshandlingarna finns uts...
  • Fördjupad översiktsplan för Mariestad 2040 granskas

    Arbetet med den fördjupade översiktsplan Mariestad 2040 går in i en ny fas. De synpunkter som inkom under samrådet i höstas har hanterats och planförslaget bearbetats därefter. Nästa steg är granskningsskedet som inleds på fredag den 2 februari. D...