Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

 • Om du har frågor om fastighetsbildning?                                         
  Kontakta Lantmäteriet på 0771-63 63 63. 
 • Mer information om fastighetsbildning finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till Lantmäteriets hemsida finns under Relaterad information.

Fastighetsregistret

 • Kommunen har tillgång till fastighetsregistret.
 • Det går bra att kontakta kommunen för enklare frågor rörande en fastighet.
 • Mer information om fastighetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till Lantmäteriets hemsida finns under Relaterad information.

Adresser

 • Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret.
 • Det är kommunen som ansvarar och ajourför alla adresser i kommunen.
 • Vid adressättning tas hänsyn till Svensk standard 637003:2015.
 • Kontakta kommunen för korrekt adress.

Lägenhetsregistret

 • Framtaget av Lantmäteriet.
 • Syftet med lägenhetsregistret är att SCB ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik.
 • Alla fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla till fastighetsregistret.
 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta Mariestads kommun
 • Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer? Använd vår e-tjänst Anmälan lägenhetsregister på vår portal för självservice. Länk hittar du under Relaterad information, här på sidan.

Mer information om lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till Lantmäteriets hemsida finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Lantmäteriet Mariestad

Telefon: 0771-  63 63 63
E-post: Lantmäteriet

Kontakt kommunen

Magnus Bisi
Lantmätare
Telefon: 0501-75 60 99
E-post: Magnus Bisi

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lantmäteriet - vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lantmäteriförrättning - steg för steg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.