Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

 • Om du har frågor om fastighetsbildning?                                         
  Kontakta Lantmäteriet på 0771-63 63 63. 
 • Mer information om fastighetsbildning finns på Lantmäteriets hemsida. Se länk under relaterad information.

Fastighetsregistret

 • Kommunen har tillgång till fastighetsregistret.
 • Det går bra att kontakta kommunen för enklare frågor rörande en fastighet.
 • Mer information om fastighetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. Se länk under relaterad information. 

Adresser

 • Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret.
 • Det är kommunen som ansvarar och ajourför alla adresser i kommunen.
 • Vid adressättning tas hänsyn till Svensk standard 637003:2015.
 • Kontakta kommunen för korrekt adress.

Lägenhetsregistret

 • Framtaget av Lantmäteriet.
 • Syftet med lägenhetsregistret är att SCB ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik.
 • Alla fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla till fastighetsregistret.
 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta Mariestads kommun
 • Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer? Skicka in påskriven blankett till kommunen

Mer information om lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Lantmäteriet

Telefon: 0771-  63 63 63
E-post: Lantmäteriet

Kontakt kommunen

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Magnus Bisi
Lantmätare
Telefon: 0501-75 60 99
E-post: Magnus Bisi

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Lantmäteriet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lantmäteriet - vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lantmäteriförrättning - steg för steglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lägenhetsregister, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster