Energirådgivning

Mariestads kommun arbetar på många sätt med energifrågor. Bland annat inom energihushållning, fysisk planering, hållbar energiproduktion och minskad miljöpåverkan från energikonsumtion.

Aktuella miljömål

Det är miljömålen "Begränsad klimatpåverkan" och "God bebyggd miljö" som har störst anknytning till frågor kring energi.

Gemensamt energi- och klimatprogram

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner arbetar just nu med att ta fram ett energi- och klimatprogram.

Rådgivning

Råd till företag och privatpersoner om energi och klimat kan fås kostnadsfritt från den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Publicerad: 29 februari 2024 Uppdaterad: 01 februari 2024

Kontakt

Energi- och klimatrådgivarePeter van der Tol0501-75 51 49energiradgivning@mariestad.se