Begränsad framkomlighet i korsningen Nygatan /Stockholmsvägen 3 maj till 5 juli

Under perioden 3 maj till och med 5 juli kommer det vara begränsad framkomlighet i korsningen Nygatan/Stockholmsvägen i centrala Mariestad.

– För genomfartstrafik med motordrivna fordon rekommenderar vi starkt att man väljer annan väg genom denna centrala del av Mariestad, säger Fernando Cruz Del Aguila, trafikingenjör vid Mariestads kommun.

Trafiksituationen leder till viss trafikstörning i direkt anslutning till korsningen Nygatan/Stockholmsvägen. Störningen är en följd av ett arbete med bland annat skärmtaket utmed delar av Nygatan och Stockholmsvägen.

Oskyddade trafikanter

Bilister kommer i fortsättningen att komma förbi på gatorna fast med begränsad framkomlighet. Oskyddade trafikanter hänvisas till lämpliga passager, eftersom gångbanor och ett övergångställe som direkt berörs inom arbetsområdet blir avspärrade.

Kollektivtrafiken påverkas tillfälligt

Kollektivtrafiken som trafikerar Stockholmsvägen i centrala Mariestad kommer att påverkas tillfälligt. Det norra körfältet för högersväng mot hamnen stängs av, preliminärt den 6 maj och 7 juni klockan 09.00–11.00.

 

Notering: Nyheten har blivit uppdaterad vad gäller startdatum för arbetet.

Publicerad: 25 april 2024 Uppdaterad: 26 april 2024

Kontakt

TrafikingenjörFernando Cruz Del Aguila0501-75 62 26tk@mariestad.se