Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts är en av kommunen finansierad transport mellan hemmet och skolan för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.

Tidtabeller finns på sidorna längst ner för de skolor som är berörda av skolskjuts. Under Relaterad information här på sidan hittar du viktiga telefonnummer till transportörerna som ansvarar för skolskjutsen.

Ansökan om skolskjuts

Beviljande av skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd till skolan sker per automatik och kräver ingen ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts för elever i anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola tas av ansvarig skola och kräver inte heller någon ansökan.

Om du har valt en annan skola till ditt barn än den hen skulle ha blivit placerad i utifrån adress, frånsäger du dig rätten till skolskjuts för ditt barn. Bara om det inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen, kan skolskjuts i ett sådant fall beviljas. Eleven måste vara folkbokförd på den adress som du ansöker om skolskjuts ifrån. (Speciella regler gäller vid växelvis boende, läs mer om det här på sidan under Relaterad information, ”Regler och riktlinjer för skolskjutsar”).

Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd kan ansöka på andra grunder. Dessa grunder är:

  • Trafiksäkerhet
  • Funktionsnedsättning
  • Växelvis boende
  • Annan särskild omständighet.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Ansökan görs via vår självserviceportal, se länk under Relaterad information här på sidan. Ansökan bör skickas in senast 1 maj för att hinna hanteras inför nästkommande hösttermin.

Handläggningstid

Om fullständig ansökan lämnats in före 1 maj lämnas beslut i augusti före skolstart.

Regler och riktlinjer

Vill du veta mer om de regler som gäller för rätten till skolskjuts hittar du mer information under rubriken Dokument, Regler och riktlinjer för skolskjutsar här på sidan.

Skolkort

Skolkort delas ut av skolan vid läsårsstart till de som har beviljad skolskjuts. I vissa fall kan skolkorten hämtas på Stadshuset. Om så är fallet finns information på beslutet som beviljar skolskjuts.

Tidtabeller

Tidtabell Hasslerörs skola

Tidtabell Kvarnstenens skola Öppnas i nytt fönster.

Tidtabell Lyrestads skola

Tidtabell Prismaskolan

Tidtabell Tidavads skola

Tidtabell Torsö Skärgårdsskola

Tidtabell Ullervads skola

För information om tidtabeller och driftsstörningar för Västtrafik, se länkarna under Relaterad information här på sidan.Tidtabell för högstadie- och gymnasieelever hittar du på sidan Skolskjuts högstadium och gymnasium.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Skolskjutshandläggare
Telefon: 0501-75 50 26
E-post: Skolskjuts

Elevresor gymnasiet
Telefon: 0501-75 56 00
E-post: Elevresor gymnasiet

Kontakt transportörer

Västtrafik
Telefon: 0771-41 43 00
Västtrafik, Nobina Mariestad
Telefon: 0501-74 87 00
Västtrafik, Nobina Skövde
Telefon: 0500-40 61 00
Connect buss i Mariestad
Telefon: 0501-700 40
Mariestads Taxi AB
Telefon: 0501-180 80

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Trafikläget Västtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västtrafiks tidtabell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skollagen skolskjuts - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolskjuts, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Regler och riktlinjer för skolskjuts Pdf, 167.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ordningsregler för skolbuss Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.