Barn- och elevhälsan

Liten pojke i keps som blåser såpbubblor och tittar in i kameran

Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sin egen bakgrund utvecklas så långt som möjligt.

Skolornas rektorer ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog och skolkurator ingår tillsammans med rektor. I elevhälsans organisation finns också skolpsykolog och skolläkare som hjälper skolornas elevhälsoteam.

Du hittar mer information om vilken hjälp du kan få under relaterad information här på sidan.

Kontakt grundskolan

Behöver du komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig till en lärare eller rektor på skolan. Du hittar kontaktuppgifterna på respektive skolas sida här på mariestad.se.

Kontakt förskola och pedagogisk omsorg

Behöver du komma i kontakt med en specialpedagog i förskolan kontaktar du rektor för respektive förskola/pedagogisk omsorg. Du hittar kontaktuppgifterna på respektive förskolas sida här på mariestad.se.

Sidan senast uppdaterad: