Träffpunkt för äldre

Sommar

Träffpunkt Sonja öppnar under hösten 2021

Under hösten öppnar Träffpunkt Sonja i Humlets lokaler på Drottninggatan 13 i Mariestad.

Just nu renoveras lokalerna på seniorboendet Humlet och anpassas till den nya verksamheten. Bland annat kommer det att byggas ett nytt kök och lokalerna målas.

Arbetet med ensamhet bland äldre är ett prioriterat projekt i Mariestads kommun. Projektet drivs inom vård- och omsorgsavdelningen med målet att främja social och psykisk hälsa..

Kommunen kommer att ha en tät dialog med de lokala pensionärsorganisationerna kring utbudet.

Det finns också tankar om att kommunens stödteam ska kunna nyttja den nya lokalen för till exempel studiecirklar.

Information om verksamhet, öppningsdatum med mera kommer att uppdateras på denna sidan allt eftersom det finns ny information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eva Wessman Davidsson
Projektledare - Äldres ensamhet
Telefon: 0501 75 62 99
E-post:
Eva Wessman Davidsson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden