Familjerätt

Detta är familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig för adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge.

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge, underhållsstöd etc.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet. Samarbetssamtal är frivilliga och de registreras inte.

Informationssamtal inför vårdnadstvister

Om man ska driva en rättsprocess i Tingsrätten avseende vårdnad, boende och umgänge behöver man från och med 1 januari 2022 först ha ett varit på ett informationssamtal hos familjerätten. Under informationssamtalet får båda parterna information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrarna kommer också, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal och efter behov erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form. Ett samtalsintyg upprättas i samband med samtalet, om man inte kommer överens om en lösning för barnet och väljer att gå vidare med en rättsprocess lämnas intyget in till Tingsrätten.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På remiss från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från exempelvis skola och barnomsorg. Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med familjerätten? Ta kontakt med handläggare på familjerätten via e-tjänst, se länk under Relaterad information här på sidan. Handläggare på familjerätten får då ett meddelande om att du önskar bli kontaktad och kommer då försöka kontakta dig på det sätt du önskat när du använt e-tjänsten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Familjerätt

Siv Blanck Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 21
E-post: Siv Blanck

Anna Åkerström
Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 24
E-post: Anna Åkerström

Telefontid:
Tisdag kl 08:30-09:30
Torsdag kl 15:30-16:30

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter
Kontakta familjerätten Länk till annan webbplats.

Faderskap/Föräldraskap
Telefon:
0501-75 51 62
0501-75 61 70
0501-75 61 08

Telefontid:
Tisdag och fredag
klockan 10:00-12:00

Besöks- och postadress:
Medborgarkontoret
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig
Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Ansvarig nämnd

Socialnämnden