Familjerätt

Detta är familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig för adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge.

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Avtal

Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Faderskap och föräldraskap

Familjerätten handlägger faderskap/föräldraskap.

Informationssamtal inför vårdnadstvister

Om man ska driva en rättsprocess i tingsrätten avseende vårdnad, boende och umgänge behöver man först ha ett varit på ett informationssamtal hos familjerätten. Båda parterna får information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol. Att föräldrar kommer överens innebär oftast en lugnare och tydligare situation för barnet.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation hänvisar vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet till familjestöd.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På uppdrag från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge när föräldrarna är oense. Utredaren inhämtar information exempelvis genom enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär in uppgifter från bland annat skola och barnomsorg. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut kring barnets situation.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Familjerätt

Anna Åkerström Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 74
E-post: Anna Åkerström

Siv Blanck Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 21
E-post: Siv Blanck

Kajsa Torkeli Mauritzson
Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 24
E-post: Kajsa Torkeli Mauritzson

Telefontid:
Tisdag kl 08:30-09:30
Torsdag kl 15:30-16:30

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter
Kontakta familjerätten Länk till annan webbplats.

Ansvarig
Helena Sparrfeldt
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Helena Sparrfeldt

Ansvarig nämnd

Socialnämnden