Familjerätt

Detta är familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig för adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge.

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge, underhållsstöd etc.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet. Samarbetssamtal är frivilliga och de registreras inte.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På remiss från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från exempelvis skola och barnomsorg. Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med familjerätten? Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon på familjerätten dig.

Jag önskar bli kontaktad av familjerätten gällande * (obligatorisk)
Jag önskar bli kontaktad av familjerätten gällande
Om du inte fyller in e-postadress kan vi inte skicka en kvittens på ifyllt kontaktformulär.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Familjerätt

Siv Blanck Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 21
E-post: Siv Blanck

Anna Åkerström
Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 24
E-post: Anna Åkerström

Telefontid:
Tisdag kl 08:30-09:30
Torsdag kl 15:30-16:30

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Faderskap/Föräldraskap
Telefon:
0501-75 51 62
0501-75 61 70
0501-75 61 08

Telefontid:
Tisdag och fredag
klockan 10:00-12:00

Besöks- och postadress:
Medborgarkontoret
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig
Pierre Lindwall
Enhetschef
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Pierre Lindwall

Ansvarig nämnd

Socialnämnden