Elda med ved och pellets

Det finns mycket att tänka på för dig som eldar med ved eller pellets för att värma din fastighet.

Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet men röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Den innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande. Särskilt känsliga för rök är astmatiker och allergiker. Men ibland händer det att andra störs av röken också. Det är du som eldar som är skyldig att se till att göra det på ett sådant sätt att eldningen inte stör någon annan. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Problem som kan uppstå

  • Utan ackumulatortank kanske du inte kan elda med tillräcklig lufttillförsel.
  • Husen kanske ligger väldigt tätt. Då påverkas dina grannar av röken hur du än gör.
  • Det kanske är skillnader i höjd i terrängen runt omkring så att röken från din vedpanna letar sig till dina grannar hur duktig du än är på att elda rätt.
  • Dålig förbränning ger en svart eller gul rök med kraftig lukt.

Du kan förhindra en del problem genom att elda rätt.

Elda rätt

Använd endast ren och torr ved.

Anpassa mängden efter värmebehovet. Om du är osäker på om din ved är torr så är det en god idé att köpa en fuktmätare som kan läsa av vilken fukthalt din ved har. Innan du eldar med din ved bör du förvara den inomhus under en veckas tid vilket ytterligare minskar fukthalten. Ved som du ska elda med ska inte överstiga 20 procent i fukthalt.

Se till att ha tillräcklig lufttillförsel annars uppstår pyreldning

Resultatet av pyreldning är att bränslet inte blir fullständigt förbränt. Detta skapar en illaluktande mörk rökpelare från din skorsten. Pyreldning är tyvärr vanligt eftersom man har igång sin eldstad under längre tid med mindre ved. För att undvika pyreldning ska din eldstad alltid ha samtliga rökgasspjäll helt öppna.

En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt.

Ha koll på vad du får elda

Du får inte elda hushållsavfall, läs mer om detta under länken för just din kommuns lokala föreskrifter.

Du får inte elda plast, målat trä eller tryckimpregnerat trä, spånplattor eller liknande.

Titta på röken

Är den nästan osynlig och i det närmaste luktfri så eldar du rätt.

Elda med ordentlig glödbädd när ny ved läggs på och se till att stapla brasan luftigt.

Sota ofta

Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din panna.

Ta hänsyn till dina grannar

Många olika typer av problem kan uppstå om du inte eldar rätt. Dina grannar kanske får luftvägsirritationer, det luktar illa från en dåligt skött vedpanna och pannan kan sota och släppa ifrån sig flagor som smutsar ned omgivningen. Det är du som eldar ved eller andra bränslen som har ansvaret för att dina grannar inte utsätts för olägenhet.

Om problemet pågår en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar, så kan du vända dig till oss via vår e-tjänst Klagomål inom miljö och hälsoskydd, anmälan.

Om störningen har varit konstant pågående från vedeldningen och röken kommer in i din bostad, kan du anmäla detta till oss.

Välj rätt panna

När du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, köp alltid en miljögodkänd panna. Använder du din vedpanna för ditt totala värmebehov så ska du ha en ackumulatortank installerad. Kom ihåg att den ska ha en storlek som är i proportion till ytan du ska värma upp.

Följ instruktionerna

Om du har en modern eldstad ska du följa instruktionerna som följde med vid köp. Om du fick teknisk hjälp att installera eldstaden ska du följa de råd som experten har lämnat.

Det är viktigt att vara medveten om att en braskamin inom tätort endast får användas för myseldning vid enstaka tillfällen per vecka.

Tänd i toppen

En sak som många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.

Hur stora utsläppen bli beror mycket på sättet man eldar. När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider vi nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare, se länkar under Relaterad information här på sidan Se även instruktionsfilmen från Naturvårdsverket för mer tips.

Mer information om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se