Det är mycket att tänka på innan du eldar. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för att den inte orsakar skada. Att elda trädgårdsavfall är förknippat med restriktioner. Ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar elda.

När får jag elda och grilla ute i skog och mark?

Kontrollera alltid aktuell brandriskprognos och förvissa dig om att eldningsförbud inte råder när du ska elda. Se länk till Brandriskprognos under Relaterad information här på sidan. Var noga med att inte elda då det blåser kraftigt.

Om du vill veta hur stor brandrisken är där du befinner dig, eller om det råder eldningsförbud, kan du ladda ner appen ”Brandrisk Ute” eller läsa mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, webbplats.

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • Gräseldning: 25 meter.
  • Eldning i mindre omfattning, cirka 1 kvadratmeter: 15 meter.
  • Eldning i större omfattning: 50 meter.
  • Påsk- och valborgsmässoeldar: 50 meter.

Det är viktig att du tänker på din omgivning och dina grannar så att du inte stör dem när du eldar. Om du som granne störs av eldning bör du i första hand ta kontakt med berörd granne och informera om problemet. Elda aldrig på torv eller mossa och var förberedd med släckredskap.

Om problemet pågår en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar, så kan du vända dig till oss via vår e-tjänst Klagomål inom miljö och hälsoskydd, anmälan.

Om störningen har varit konstant pågående från vedeldningen och röken kommer in i din bostad, kan du anmäla detta till oss.

Elda inte avfall

Det är förbjudet att elda avfall! Du får inte elda avfall i tunna, inte i kamin och inte heller i en hög på marken. Du får överhuvudtaget inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar, gummidäck, möbler eller träspån.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, exempelvis PAH:er, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall inte får lov att eldas upp utan ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras.

Läs mer om vad som gäller på sidan Elda inte trädgårdsavfall.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se