Mariestad som arbetsgivare

Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.

Mariestad står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.

Som anställd i Mariestads kommun är du med och förvaltar och utvecklar några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.

Sju förvaltningar

Mariestads kommun är indelad i sju förvaltningar samt HR och ekonomi.

Som medarbetare i Mariestads kommun har du möjlighet att växa och göra karriär inom ditt yrkesområde. Vi har många exempel på medarbetare som börjat med en ”vanlig” anställning men som fått möjlighet att utvecklas till chefs- eller specialistuppdrag utifrån personlig lämplighet och kompetens. Vi uppmuntrar våra medarbetare till utveckling och ibland sker det med bibehållen lön.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt