Hasselbackens förskola är vackert belägen i Johannesbergsparken. Närheten till naturen ger stora möjligheter till naturupplevelser året runt. Vår stora härliga gård med gräsytor, skogsdungar och andra lekutrymmen ger möjligheter till varierad, utmanande och kreativ lek.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Nej, maten lagas på Ljungdalens förskola.
  • Antal avdelningar: Trolldalen, Fjärilsdalen, Björndalen och Ekorrdalen.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Förskolan Hasselbacken består av fyra avdelningar: Trolldalen, Fjärilsalen 1–3 år och Ekorrdalen, Björndalen 3–5 år. Våra åldersblandade grupper skapar möjlighet till naturliga möten över åldrarna och barnen kan dela med sig och lära av varandras erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt för oss att barnen får befinna sig i mindre sammanhang. Genom att organisera för grupper i olika konstellationer och med olika syften, skapar vi förutsättningar för barnen att lära tillsammans. Det blir även lättare för oss pedagoger att uppmärksamma och möta varje enskilt barn.

Genom att uppmärksamma barnens behov, intressen och tankar får barnen inflytande och delaktighet i sin utbildning. Vi är lyhörda pedagoger som är medvetna om barns olika sätta att lära och ta till sig kunskap. Genom att erbjuda olika uttrycksformer och föränderliga lärmiljöer ger vi barnen möjlighet att utforska, upptäcka och lära.

Närheten till naturen är en stor resurs som möjliggör lek och lärande i ytterligare ett sammanhang. Vår stora härliga gård med gräsytor, skogsdungar och andra lekutrymmen ger möjligheter till varierad, utmanande och kreativ lek och utforskande

Föräldrasamverkan

För oss på Hasselbacken är ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare av stor vikt. Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är en förutsättning för att barnet ska utvecklas och ha det bra i vår utbildning. Grunden för detta läggs i den föräldraaktiva introduktionen vilket innebär att ni som vårdnadshavare är med under den första tiden och har en aktiv roll. Tillsammans med er knyter barnet an och skapar trygghet med oss pedagoger, barn och förskolemiljön.

Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas, telefonsamtal och sms är av stor vikt. Minst en gång per år erbjuder vi utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar om vad barnet fått tillfälle att vara med om på förskolan och vad det lärt sig. Förskolan inbjuder också under året till andra tillfällen att mötas, till exempel vårfest och drop-in fika.

Vi pedagoger dokumenterar och reflekterar över förskolans undervisning i en lärplattform som heter Unikum. Dokumentationer i form av både bilder och text får vårdnadshavare ta del av. Det är även härigenom vårdnadshavare får information från förskolan och Mariestads kommun

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 04 april 2024

Besöksadress

Hasselbacksvägen 5
542 32 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Fjärilsdalen073-441 52 74
Trolldalen073-441 52 75
Ekorrdalen073-441 52 76
Björndalen073-441 52 77

Kontakt

Relaterad information