Hertig Karls förskola ligger centralt i den västra delen av Mariestad nära Unica skolan. Förskolan är en mötesplats där barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara och de får möjlighet att utbyta erfarenheter och uttrycka sina tankar och åsikter genom en mängd olika uttryckssätt så som talat språk, gester, mimik, tecken som stöd, bilder, målning, teckning, lera, drama, musik, dans med mera.

Hertig Karls förskola är mångkulturell och lägger stort fokus på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk integreras och synliggörs i den pedagogiska verksamheten. Vi har en inspirerande gård med stora gröna ytor.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Jorden, Kometen, Månen, Regnbågen, Solen, Stjärnan.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Hertig Karls förskola jobbar utifrån inriktningen språk och kommunikation och vi använder ”språk” på många olika sätt i vårt arbetssätt och förhållningssätt. Vi inspirerar och utmanar genom att prata och reflektera tillsammans med barnen. Vi läser, använder bilder, digitala verktyg, skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans med flera uttrycksformer som ska hjälpa och stödja barnens språkliga och kommunikativa uttrycksförmåga. Vi använder också tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Läroplanen ligger som grund för vårt arbetssätt där flera olika mötesplatser skapas i våra lärmiljöer och arbete i mindre grupper under dagen skapar en lugn och trygg tillvaro på förskolan. Glädjen och nyfikenheten är viktig och utgör grunden för utveckling och lärande på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha en god samverkan med våra vårdnadshavare genom att den första introduktionen för barnet på förskolan är föräldraaktiv. Delaktigheten skapar trygghet med pedagoger och förskolans utbildning. Vi ser också den dagliga kontakten vid lämning och hämtning som mycket viktig för ett bra samarbete mellan förskolan och familjen.

Vi dokumenterar barnens upplevelser och lärande i Unikum, en app som vårdnadshavare kan ladda ner i dator, lärplatta eller mobil. Där kan vårdnadshavare läsa, se på bilder och följa barnens utbildning i de projekt vi erbjuder. Minst en gång varje år träffas vårdnadshavare och pedagoger för ett enskilt utvecklingssamtal för att utbyta information om barnets utveckling. Varje år har även vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med frågor kring förskolans utbildning. Detta är ett sätt att påverka och enkätsvaren hjälper oss att förbättra vår utbildning.

Vi tror att möten mellan människor, stora som små, skapar en öppen och positiv atmosfär i vår förskola.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Södra vägen 3
542 40 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Kontakt

Relaterad information