Kronoparkens förskola ligger i västra delen av Mariestad i bostadsområdet Marieholm och stod klar i januari 2022.
Förskolan har åtta hemvister och en stor härlig gård. Förskolan erbjuder en föränderlig och utmanande miljö både inomhus och utomhus.

Kronoparkens förskola är den första förskolan i Sverige att vara i princip bortkopplad från det lokala elnätet. Solceller på taket producerar elen till förskolan och överskottet lagras i form av vätgas som används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Källan, Solen, Vattnet, Vinden, Vågen och Värmen.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Förskolan Kronoparken ingår som en del i Mariestads kommuns framtidssatsningar i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Kronoparkens förskola är den första i Sverige som i princip är bortkopplad från det lokala elnätet. Solceller på taket producerar el till förskolan och överskottet lagras i form av vätgas. Vätgasen används sedan för drift och uppvärmning under vinterhalvåret. Genom att bygga en klimathållbar förskola bygger vi ett samhälle för våra barns framtid.

Förskolan Kronoparkens arbetssätt

Utbildningen och undervisningen tar sin utgångspunkt i Läroplan för förskolan där vi sedan arbetar i olika projekt tillsammans med barnen utifrån deras nyfikenhet och intressen. Att arbeta projektinriktat innebär att barnen ges möjlighet att tillsammans fördjupa sina intressen genom många olika uttryckssätt som fantasi, föreställningsförmåga, skapande, konstruktion och kommunikation. Miljö och material är viktiga och ska bjuda in till lek och utforskande.

Eftersom förskolan är byggd som en klimathållbar förskola arbetar vi medvetet kring begreppet ”En hållbar framtid” i det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen varje dag. Vi gör det genom att tänka på att hushålla med vatten, vi återanvänder papper- och använder oss av återbruksmaterial i lek och skapande. Vi källsorterar papper, kartong, glas, plåt, plast och matavfall.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är en förutsättning för vår utbildning och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavare kan ta del av det som sker på förskolan genom dokumentation i vår digitala lärplattform Unikum, på väggar och på våra tv-skärmar i förskolans entré. Minst en gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om förskolans utbildning och det enskilda barnets trivsel och utveckling. Frågor som rör hela förskolan tar vi upp på ett föräldramöte.

Varje vårtermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs, utvärderas och resultatet tas tillvara i vårt kvalitetsarbete. Resultatet och hur vi jobbar med det informerar vi om på föräldramöten.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Södra vägen 100
542 44 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Kontakt

Relaterad information