Termitens förskola stänger tillfälligt sin verksamhet från och med 1 augusti 2024. Verksamheten flyttas till kompassens förskola.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Humlan, Nyckelpigan och Trollsländan.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Termitens förskola har en närmiljö som erbjuder naturskönt område med både skog och närhet till Prismaskolan.

Arbetslagen och barngrupperna förändras oftast varje läsår beroende på hur vi organiserar oss. På Termiten ser vi oss som ett arbetslag och alla barn som går på förskolan är allas barn. Vi skapar trygghet genom att samarbeta mellan avdelningarna och har mötesplatser för barnen inom- och utomhus.

Våra pedagogiska ledord trygghet, nyfikenhet och hållbarhet speglar vår utbildning.

Utbildningen bygger på barnens intressen, förutsättningar och behov. Alla barn ska känna tillfredställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljö. Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

Vi arbetar med språkutveckling och uppmuntrar barnens egna berättande där förmågan att lyssna på varandra också tränas.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är en förutsättning för vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnen lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavare kan ta del av sitt barns utbildning genom dokumentation på förskolan. En stor del av dokumentationen publiceras på Unikum och en mindre del sätts upp väggarna. Här kan vårdnadshavare följa och ta del av det som sker i utbildningen. Vi erbjuder utvecklingssamtal där pedagog och vårdnadshavare utbyter information om barnets utveckling.

Varje år får vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät med möjlighet att påverka och hjälpa oss förbättra vår utbildning. Enkäten sammanställs och utvärderas för att bidra till vårt utvecklingsarbete.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 23 maj 2024

Besöksadress

Västra vägen 39
542 46 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Nyckelpigan0766-37 70 71
Trollsländan0768-59 85 79

Kontakt

Relaterad information