Tolsgårdens förskola är en av två förskolor i Ullervad och ligger nära Ullervads skola. En stor del av förskolans utegård består av kuperad skogstomt, vilket utmanar barnens nyfikenhet, motorik och inspiration till fantasifull lek. Vi har även närhet till andra naturområden i vår närmiljö, vilket ger möjligheter till naturupplevelser året runt.

Vi på Tolsgården vill stimulera barnens kreativitet och fantasi utomhus och inomhus samt uppmuntrar lek och samspel mellan barnen.
Vi har en föränderlig och inspirerande miljö som anpassas efter gruppens intressen, behov och förutsättningar.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Tussilago och Blåsippan.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Tolsgårdens förskola har två avdelningar, Tussilago och Blåsippan. Vi arbetar tillsammans under stora delar av dagen, till exempel morgon och eftermiddagar men också när vi är ute. Vårt arbete har sin utgångspunkt i våra styrdokument såsom Skollag och Läroplan för förskolan, Lpfö18.

Vi utmanar barnen där de befinner sig i sin utveckling och ger dom verktyg för att lösa problem samt växa att utvecklas och bli trygga i sin identitet. Lek och samspel uppmuntras då vi ser det som barns naturliga sätt att lära och ger förutsättningar att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.

Vi arbetar för att skapa trygghet genom hela utbildningen. Barnen får utforska våra lärmiljöer i egen takt, vi erbjuder barnen nya erfarenheter och möjligheter till nya kunskaper genom att uppleva aktiviteter flera gånger, där målet är ett glädjefullt och hållbart lärande. Lärmiljöerna är tillgängliga för alla barn efter sin förmåga, intresse och behov.

Föräldrasamverkan

Vi anser att grunden till trygga barn är trygga föräldrar samt ett förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi pedagoger är lyhörda och möter varje barn och vårdnadshavare med respekt, utifrån individuella behov.

Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och insyn i utbildningen, genom daglig kontakt vid lämning och hämtning, föräldraaktiv introduktion, dokumentation i Unikum, föräldramöte och utvecklingssamtal.

Förskolan använder sig av lärplattformen Unikum för dokumentation genom bild och text där vårdnadshavarna kan ta del av det som sker i vårt projektarbete och utbildningen som helhet. Det skapar en möjlighet att tillsammans med barnen samtala om vad de upplevt på förskolan.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Åvägen 32-34
542 73 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Blåsippan0768-53 52 76
Tussilago0768-53 52 77

Kontakt

Relaterad information