Förskolan Vävaren är en av två förskolor i Ullervad, öster om Mariestad. Förskolan ligger i ett villaområde med naturen inpå knuten. Vår gård består av många olika lärmiljöer, allt från sandlådor, utekök och bollplan till natur och skog. Vi gör gärna utflykter i vår närmiljö och till kringliggande naturområden.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Knoppen, Lövet och Trädet.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Vävarens utbildning är inspirerande och föränderlig och ger våra kompetenta barn möjlighet till utveckling och lärande, både enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna. Vi anpassar våra lärmiljöer, både ute och inne, efter barnens intressen och behov.

Vårt mål är att alla ska vara och känna sig som en del av utbildningen, ha en plats i gruppen. Det är viktigt att allas röster lyssnas på och att alla kan delta efter sina förutsättningar. Det ska vara rolig, trygg och utmanande för alla. Vi pedagoger finns nära för att skapa trygghet, stötta barnen i samspel med andra och i deras nyfikna utforskande. Vi fångar upp barnens olika intressen och utforskar vidare tillsammans med barnen. Trygghet och glädje är grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande.

Språk, kommunikation och hållbara relationer är viktigt i livet och vi ser styrkan och glädjen i att vara närvarande pedagoger, med fokus på barnen och deras utveckling inom alla områden. När vi upplever och utforskar tillsammans med barnen blir läroplanens alla delar, normer och värden, matematik, teknik, naturkunskap och språk levande och förutsättning för lärande skapas i alla lärmiljöer, projekt och aktiviteter.

Föräldrasamverkan

Vävarens samverkan med vårdnadshavare bygger på tillit och respekt i alla möten och samtal. Den dagliga kontakten är grunden men även föräldramöte och utvecklingssamtal skapar relationen. Vårdnadshavarna kan ta del av utbildningen genom Unikums lärloggar och beskrivningar av undervisningen. Det ger vårdnadshavarna förutsättningar för samtal tillsammans med barnen om vad de upplever på förskolan.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Spolvägen 3–7
542 73 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Kontakt

Relaterad information