Barnets vistelsetid på fritidshem

Barnets vistelsetid är den tid då vårdnadshavare har rätt att ha sitt barn på fritidshemmet. Schemat ska bygga på att den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast lämnar barnet och den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Om barnets vistelsetid ändras ska nytt schema skickas in via Edlevo app.

Oregelbundna arbetstider

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider till exempel står på inringning, meddelar fritidshemmet schematider via appen Edlevo om vårdnadshavaren får arbete.

Nattarbete

I hushåll med oregelbunden arbetstid till exempel nattarbete, gäller även rimlig tid för vila på dagen. Rimlig tid för vila är beroende på arbetspassets längd och förläggning med max åtta timmar efter arbetspassets slut samt restid från arbetsplatsen. Med natt avses tid mellan 00.00-06.00.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till fritidshem utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet ska detta meddelas fritidshemmet i förväg.

Graviditetspenning, föräldraledig eller arbetslös

Vid graviditetspenning kan erbjudas fritidshem från 10 timmar och uppåt beroende på situation. Rektor beslutar om vistelsetiden i samråd med personal på fritidshemmet.

Vårdnadshavare som är föräldraledig med ett yngre syskon eller arbetslös har inte rätt till fritidshemsplats. Barn ska också få plats i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

Studerande

Vistelsetiden baseras på studiernas omfattning. Studier på heltid motsvarar 40 timmar i veckan samt eventuell restid. Detta innebär att tid på fritidshemmet beräknas efter att barnets skoldag är inkluderad. Deltidsstudier motsvarar lägre vistelsetid i fritidshemmet motsvarande aktuell studietakt. Fritidshemmet kan be vårdnadshavare att visa intyg eller antagningsbesked som styrker omfattningen av studier.

Tillfällig permittering

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 10 timmars vistelsetid på fritidshemmet per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds fritidshem utifrån arbetstiderna.

Vård av barn, VAB

När vårdnadshavare vårdar syskon som är sjukt kan det friska syskonet erbjudas fritidshem. Vistelsetiden bestäms i samråd med personal på fritidshemmet.

Sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskriven kan barnet erbjudas fritidshem. Vistelsetiden bestäms i samråd med personal på fritidshemmet. Bedömning av vistelsetiden görs utifrån vad som anses skäligt i relation till den sjukdom som vårdnadshavaren har men även utifrån barnets behov. Fritidshemmet kan be vårdnadshavare att visa intyg som styrker sjukskrivningens omfattning.

Semester

När vårdnadshavare har semester är huvudregeln att barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid enstaka tillfällen när vårdnadshavare har semester från arbete eller studier kan barnet ges rätt till vistelsetid efter samråd med fritidshemmet. Detta gäller dock ej under sommaren och inte heller i samband med julledighet.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Fritidshemmets informationsbrevlådafritids@mariestad.se
SkoladministratörGrangärdet, Hasslerör, Högelid F–6, Lyrestad, Ullervad och Anpassad grundskolaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se
Skoladministratör Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och UnicaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se