Fritidshemmens öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Fritidshemmen har som regel öppet vardagar klockan 06.00–18.30. Du registrerar barnets tider på fritidshemmet via lärplattformen InfoMentor. Schemat ligger till grund för hur verksamheten planeras. Kommunens fritidshem håller stängt fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling för pedagogerna. Under dessa dagar är ett fritidshem i kommunen öppet.

Om tiderna för barnet måste ändras registrerar du ett nytt schema i så god tid som möjligt. Ta för vana att alltid berätta för personalen att du har registrerat ett nytt schema. I hushåll med oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete, gäller även skälig tid för vila på dagen.

Fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens fritidshem ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling för pedagogerna. Under dessa dagar är ett fritidshem i kommunen öppet.

Lovdagar och stängningsdagar är från läsårets start stängda för tidsregistrering men öppnar upp löpande när lovet eller stängningsdagen närmar sig. Mer information om de stängda dagarna publiceras i InfoMentor.

Vi vet att kompetensutveckling är något som kommer stödja ditt barns utveckling i fritidshemmet eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte fritidshemmets öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när fritidshemmet är stängt

Vårterminen 2024 är fritidshemmen stängda för kompetensutveckling den 4 mars och 20 maj.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Fritidshemmets informationsbrevlådafritids@mariestad.se
SkoladministratörGrangärdet, Hasslerör, Högelid F–6, Lyrestad, Ullervad och Anpassad grundskolaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se
Skoladministratör Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och UnicaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se