Inkomstjämförelse fritidshemsavgift

En årlig inkomstjämförelse görs mellan hushållets uppgivna inkomst och den inkomst som är deklarerad till Skatte­verket. Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är därför preliminär till dess att vi jämfört med den inkomst som du deklarerat till Skatteverket.

Den uppgift om familjens inkomst som du uppger kontrollerar vi en gång om året mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Under hösten 2024 kommer vi att jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2022.

Om du betalt för mycket i fritidshemsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under hösten att få ett brev med information om att du får pengar tillbaka. I vissa fall kan återbetalningen dras mot ordinarie faktura för fritidshemsavgift.

Om du betalt för lite i fritidshemsavgift

Om kontrollen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under september få en extra faktura med förfallodatum den 31 oktober.

Meddela ändrad inkomst

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självserviceportal, länk finns under relaterad information här på sidan. Inkomsten ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade taxerade förvärvsinkomst delat på 12 månader. Det är också viktigt att meddela förändrade familjeförhållanden eftersom detta kan påverka avgiften.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

SystemadministratörJenny Ryberg0501-75 52 12forskola@mariestad.se