Placering och uppsägning fritidshem

Ansökan om plats på fritidshem gör du via Mariestad kommuns självserviceportal. Vi rekommenderar att du gör din ansökan minst två månader innan behov av plats.

Ansöka om placering

Ansökan om plats på fritidshem görs via en e-tjänst som heter Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan. Vi rekommenderar att du gör din ansökan minst två månader innan behov av plats.

Du som vårdnadshavare får efter ansökan ett erbjudande via e-post med en länk till vår självserviceportal där du kan tacka ja eller nej till platsen. Denna e-tjänst heter Plats på fritidshem, platserbjudande. Inloggning sker med Mobilt BankID.

Avsluta placering

Ditt barns plats på fritidshemmet sägs upp via Edlevo App. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag som ansökan inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte nyttjas.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till fritidsverksamhet före 1 september samma år. Placering avslutas automatiskt sista skoldagen på vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Föräldraledig

Du måste själv säga upp platsen via Edlevo App. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Lovplacering

Placering i fritidshem kan övergå till lovplacering när omsorgsbehovet minskar. Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd. Anmälan om lovplacering bör ske två månader i förväg på särskild blankett som heter Lovplacering på fritidshem, anmälan.

När ditt barn har lovplacering behöver du ändå kontakta ditt barns fritids inför de lovperioder som barnet kommer vara där samt lägga in tider i InfoMentor. Avgiften är 25 procent av ordinarie avgift och debiteras varje månad.

Garantiplacering

Ditt barn har inte rätt till en plats på fritidshemmet när någon i hushållet är arbetssökande. Däremot kan du ansöka om en garantiplats för barnet. Det innebär att barnet garanteras plats omgående när vårdnadshavare får jobb eller påbörjar studier. Kontakta skoladministratör om du vill ha en blankett för ansökan.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Dessa barn ska beredas plats och stöd enligt skollagen 14 kapitlet 5 och 6 §§. Kontakta rektor om du har frågor angående särskilt stöd.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 23 april 2024

Kontakt

Fritidshemmets informationsbrevlådafritids@mariestad.se
SkoladministratörGrangärdet, Hasslerör, Högelid F–6, Lyrestad, Ullervad och Anpassad grundskolaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se
Skoladministratör Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och UnicaLena Toftling0501-75 55 67lena.toftling@mariestad.se
SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se