Lyrestads skola är en mindre skola i naturskön miljö som ligger cirka 20 kilometer norr om Mariestad. Skolans läge i anslutning till skogen är en fantastisk miljö som bjuder in till flexibla undervisningsmöjligheter för såväl skola som fritidshem. Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan skola och fritidshem är centralt.

Ett tryggt skolklimat med studiero anser vi är betydelsefullt för våra elevers lärande. Skolans pedagoger har ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att arbeta förebyggande och främjande mot utbildningens mål.

Kommunbiblioteket i Mariestad har en filial i huset med stort utbud av böcker.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 116.
  • Antal klasser: 7.
  • Antal pedagoger: 14.
  • Avdelningar på fritidshemmet: Lyrestads fritidshem och Sjötorps fritidshem.

Fritidshemmet på Lyrestad skola är öppet från klockan 06.00 till klockan 17.30.

Alla elever ska känna trygghet och trivsel i vår verksamhet. Det är viktigt att träna det sociala samspelet som att visa hänsyn och lyssna på varandra. I vår verksamhet utgår vi från elevens eget initiativ och ger utrymme och tid för eget skapande och lek. Detta i kombination med styrda aktiviteter. Vi har en fin utemiljö med skogen nära inpå. När vädret tillåter under vintern har vi en fantastisk pulkabacke med knapplift nära oss.

Fritidspedagogerna ingår i skolans arbetslag f-6 och bedriver ämnesundervisning eller finns med som resurs under elevernas skoldag. Detta gör att vi får en helhetssyn på elevens hela dag både i skolan och på fritidshemmet.

Sjötorps fritidshem

De elever som bor i eller nära Sjötorp kan också välja att gå på fritidshemmet där. Sjötorps fritidshem är öppet 06.00–17.30 måndag till fredag. Fritidshemmet ligger i samma lokaler som Sjötorps förskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med varandra. Eleverna åker skolskjuts till och från Lyrestads skola, där de undervisas under dagen.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen verkar för en bra dialog och god sammanhållning mellan elever, föräldrar och lärare vid Lyrestads Skola.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Besöksadress

Skolgatan 2
548 73 Lyrestad

Kontaktuppgifter till skolan

Arbetsrum/personalrum076-859 87 67
Skolsköterska0501-75 56 56
Studie- och yrkesvägledare0501-75 52 76
Vaktmästare0702-70 41 30

Kontaktuppgifter till fritidshem

Lyrestads fritidshem073-441 52 41
Sjötorps fritidshem076-859 85 45

Kontakt

Relaterad information