Ullervads skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger cirka sex kilometer sydöst om Mariestad. Fritidshemmet har två avdelningar. Skolan har en skolgård med fotbollsplan, stora gräsytor och närhet till naturen.

Alla elever ges inflytande och delaktighet i sitt lärande för att kunna nå kunskapsmålen. Vi arbetar för att alla elever och vuxna accepteras, känner sig trygga och trivs. Alla ska känna sig välkomna hos oss.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 150.
  • Antal klasser: 7.
  • Antal pedagoger: Cirka 20.
  • Avdelningar på fritidshemmet: Bävern och Röda villan.

På Ullervads skola finns två fritidshem: Röda villan för åldrarna 6–8 år och Bävern för åldrarna 8–12 år. Öppning av fritidshemmets båda avdelningar sker alltid på Bävern och stängning sker alltid på Röda villan.
Vi ger tid för lek och rörelse. Detta är möjligt tack vare vår skolmiljö och närheten till naturen. En verksamhet med harmoni mellan lek och skolarbete gör att barnen bättre kan ta till sig kunskap, utvecklas och reflektera. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med tillit till sin egen förmåga och visa respekt för varandra.
Fritidspedagoger arbetar i arbetslag med förskollärare och lärare. Detta ger oss en god helhetssyn på barnets dag på Ullervads skola.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är ”föräldramötet” som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Ullervadsvägen 12
542 73 Mariestad

Kontaktuppgifter till skolan

Arbetsrum/personalrum0501-75 54 02
Skolsköterska0501-75 53 10
Studie- och yrkesvägledare0501-75 52 76
Vaktmästare0501-75 54 05

Kontaktuppgifter till fritidshem

Avdelning Bävern073-441 51 35
Avdelning Röda villan073-441 51 36

Kontakt

Relaterad information